Burmistrz Ciechanowca podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 października 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbył się pierwszy nieograniczony przetarg ustny, którego przedmiotem były nieruchomości gruntowe niezabudowane.

Oznaczona numerem geodezyjnym 231, o powierzchni 0,1392 ha, położona w obrębie gruntów Malec księga wieczysta KW LM1W/00040723/3, oznaczona numerem geodezyjnym 232, o powierzchni 0,1492 ha, położona w obrębie gruntów Malec księga wieczysta KW LM1W/00040723/3.

 

1. Oznaczona numerem geodezyjnym 231, o powierzchni 0,1392 ha, położona w obrębie gruntów Malec, gmina Ciechanowiec, księga wieczysta KW LM1W/00040723/3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 10 000,00 zł. Do przetargu nie przystąpił żaden oferent.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

2. Oznaczona numerem geodezyjnym 232, o powierzchni 0,1492 ha, położona w obrębie gruntów Malec, gmina Ciechanowiec, księga wieczysta KW LM1W/00040723/3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 10 000,00 zł. Do przetargu nie przystąpił żaden oferent.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.