Gmina Ciechanowiec prowadzi sprzedaż końcową węgla, pozostałego w ramach zakupu preferencyjnego. Sprzedaż węgla dla osób fizycznych prowadzona będzie do wyczerpania zapasów. Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczona do sprzedaży: sortyment „Groszek” - ilość 16 ton, cena za tonę 1 600 zł brutto.

Podana cena nie zawiera kosztów transportu. Transport realizowany w zakresie nabywcy bądź za pośrednictwem firmy PRK FARE Sp. z o.o.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 86 277 11 45 w. 28

 

W nawiązaniu do zamieszczonej wcześniej informacji o sprzedaży końcowej węgla posiadanego przez gminę Ciechanowiec, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu informujemy, że Ministerstwo Aktywów Państwowych wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów, w oparciu o wykładnię systemową, zaprezentowało interpretację przepisów powszechnie obowiązujących umożliwiających gminom zagospodarowanie niesprzedanego do 31 lipca 2023 r. węgla kamiennego.

 

pobierz

Wniosek o zakup doc.

Wniosek o zakup pdf.