30 listopada 2023 r. zakończy się realizacja projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec".

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym RPOWP 2014-2020 .

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu informuje, że w ramach trwałości rezultatów projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec” oferuje osobom zainteresowanym następujące formy wsparcia:

  • Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
  • Klub Seniora w Czajach Wólce (15 osób)
  • Klub Seniora w Malcu (15 osób)
  • Świetlica Środowiskowa (30 dzieci, 3 dorosłych)
  • Mieszkania chronione (2 osoby)

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1 )pokój nr 3) lub tel. 86 277 11 45 wew. 23.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu deklaruje tym samym instytucjonalną gotowość do realizacji powyższych usług.