Poznaj badania ankietowe realizowane przez Główny Urząd Statystyczny

Statystyka publiczna cyklicznie realizuje badania ankietowe w gospodarstwach rolnych. Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego i Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej przeprowadzane są telefonicznie. 

Celem badań jest pozyskanie informacji o pogłowiu świń oraz drobiu według gatunków, a także produkcji i rozdysponowaniu żywca wieprzowego oraz drobiowego, jaj kurzych, pierza i puchu, mleka krowiego i owczego, wełny owczej. Dane zebrane w badaniach pozwalają na określenie zmian zachodzących w gospodarstwie rolnym.

 

Obowiązek udziału w tych badaniach mają wylosowane gospodarstwa rolne.

 

W grudniu 2023 r. realizowane są następujące badania ankietowe:

W gospodarstwach domowych:

  • badanie budżetów gospodarstw domowych
  • badanie aktywności ekonomicznej ludności
  • badanie budżetu czasu ludności
  • kondycja gospodarstw domowych (4-13.12)
     

W gospodarstwach rolnych:

  • badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej (1-22.12)
  • badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (1-22.12)

 

Więcej informacji na temat badań ankietowych na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/

 

Urząd Statystyczny w Białymstoku