Misja Wojska Polskiego na Podlasiu to nie tylko ochrona granic - to także partnerstwo w budowaniu silnej wspólnoty.

Działania Sił Zbrojnych nie ograniczają się zaś do obecności w sytuacjach kryzysowych, ale są też wsparciem dla lokalnych inicjatyw i działań prewencyjnych. Razem tworzymy silne społeczeństwo i wzmacniamy odporność państwa.

 

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

#WZZPodlasie #wojskopolskie #BezpiecznePodlasie

 

Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe Podlasie - razem budujemy bezpieczny region