Burmistrz Ciechanowca zaprasza do udziału w "Konkursie na Najpiękniejsze Pisanki", mającym na celu rozwijanie wrażliwości estetycznej, zdolności artystycznych oraz promowanie twórczego spędzania wolnego czasu.

Inicjatywa ma na celu inspirację do poszukiwań w dziedzinie plastyki i etnografii, a także podtrzymywanie tradycji wielkanocnych.

 

Kto może wziąć udział?:

  • konkurs jest otwarty dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu gminy Ciechanowiec.

Przedmiot konkursu:

  • własnoręczne ozdobienie co najmniej jednej pisanki o kształcie styropianowego jajka o wysokości co najmniej 20 centymetrów.

Termin dostarczenia pisanek:

  • do 11 marca 2024 r.

Miejsce dostarczenia:

  • Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Mostowa 6

Nagrody:

  • Najciekawsze prace zostaną nagrodzone, a wszystkie pisanki biorące udział w konkursie stanowić będą element dekoracji miejskiej w okresie Świąt Wielkanocnych.

 

Burmistrz Ciechanowca zachęca wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie i podzielenia się swoim artystycznym talentem. Niech Wielkanoc stanie się okazją do wspólnego tworzenia piękna i radości w naszej społeczności.

 

pobierz

 

Konkurs na Najpiękniejsze Pisanki - podtrzymywanie tradycji wielkanocnych