Burmistrz Ciechanowca informuje, że w dniach 19 lutego i 20 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbyły się nieograniczone przetargi ustne, których przedmiotem były nieruchomości gruntowe niezabudowane.

Oznaczona numerem geodezyjnym 66 o powierzchni 0,2928 ha, oznaczona numerem geodezyjnym 65 o powierzchni 0,7773 ha, oznaczona numerem geodezyjnym 53 o powierzchni 0,0600 ha, oznaczona numerem geodezyjnym 231 o powierzchni 0,1392 ha oraz oznaczona numerem geodezyjnym 232 o powierzchni 0,1492 ha.

 

1. Oznaczona numerem geodezyjnym 66, o powierzchni 0,2928 ha, położona w obrębie gruntów Trzaski, gmina Ciechanowiec, księga wieczysta KW LM1W/00022342/8. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 10 000,00 zł. Do przetargu nie przystąpił żaden oferent.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

2. Oznaczona numerem geodezyjnym 65, o powierzchni 0,7773 ha, położona w obrębie gruntów Trzaski, gmina Ciechanowiec, księga wieczysta KW LM1W/00022342/8. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 40 000,00 zł. Do przetargu nie przystąpił żaden oferent.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

3. Oznaczona numerem geodezyjnym 53, o powierzchni 0,0600 ha, położona w obrębie gruntów Winna-Wilki, gmina Ciechanowiec, księga wieczysta LM1W/00024365/9. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 5 000,00 zł. Do przetargu nie przystąpił żaden oferent.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

4. oznaczona numerem geodezyjnym 231, o powierzchni 0,1392 ha, położona w obrębie gruntów Malec, gmina Ciechanowiec, księga wieczysta KW LM1W/00040723/3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 10 000,00 zł. Do przetargu nie przystąpił żaden oferent.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

5. oznaczona numerem geodezyjnym 232, o powierzchni 0,1492 ha, położona w obrębie gruntów Malec, gmina Ciechanowiec, księga wieczysta KW LM1W/00040723/3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 10 000,00 zł. Do przetargu nie przystąpił żaden oferent.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.