Prowadzone są zapisy na szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin - szkolenie chemizacyjne uzupełniajace, które odbędzie się 13 marca o godz. 8.30 w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu ul. Mostowa 6.

Zgodnie z art. 64 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.2097) o środkach ochrony roślin zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane jest na okres 5 lat.

 

Powyższy dokument uprawnia do wykonywania zabiegów oraz zakupu środków ochrony roślin. Jest również niezbędny podczas kontroli Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w gospodarstwie. Zgodnie z art. 64 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. z 2020r. poz.2097) o środkach ochrony roślin takie zaświadczenia wydawane są na okres 5 lat. Po upływie tego czasu należy ukończyć szkolenie uzupełniające.

 

Obowiązują zapisy telefoniczne tel. 537 998 001, 81 532 72 19, 795 095 414 - liczba miejsc ograniczona.

 

Szkolenie chemizacyjne - szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin