Wznowienie obrad 2. Sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się w czwartek,16 maja 2024 r. Początek o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

W programie obrad rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Oświay, Kultury, Spraw Społecznych i Sportu oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

Porządek obrad:

1. Wznowienie sesji.
2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

  • powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ciechanowcu
  • powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ciechanowcu
  • powołania Komisji Oświay, Kultury, Spraw Społecznych i Sportu Rady Miejskiej w Ciechanowcu
  • powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ciechanowcu.

3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawy różne i wnioski.
5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Krzysztof Binaś

 

informacja

www.ciechanowiec.esesja.pl