Badania ankietowe realizowane w gospodarstwach domowych przez Urząd Statystyczny

W terminie od 1 do 28 czerwca realizowane jest badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego. Dostarcza ono informacji, które wykorzystywane są do analizy zmian w produkcji zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie i służą do podejmowania decyzji dotyczących polityki rolnej i żywnościowej kraju.

Użytkownicy wylosowanych gospodarstw rolnych w okresie od 1 do 5 czerwca 2024 r. mogą wypełnić ankietę samodzielnie, logując się do aplikacji za pomocą danych otrzymanych w liście zapowiednim Prezesa GUS. Po tym terminie badanie będzie realizowane poprzez wywiad telefoniczny przez ankieterów.

 

W czerwcu 2024 r. prowadzone są następujące badania ankietowe:

W gospodarstwach domowych:

  • badanie budżetów gospodarstw domowych
  • badanie aktywności ekonomicznej ludności
  • kondycja gospodarstw domowych (3-12.06)
  • europejskie badanie warunków życia ludności

 

W gospodarstwach rolnych:

  • badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (1-28.06)

 

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych na terenie województwa podlaskiego realizowane są przez ankieterów statystycznych - pracowników Urzędu Statystycznego w Białymstoku, poprzez kontakt bezpośredni lub telefonicznie.

Każdy ankieter posiada legitymację ze zdjęciem. Jego tożsamość można potwierdzić dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Białymstoku tel. 85 749 77 44 lub na infolinię statystyczną 22 279 99 99. Weryfikacji tożsamości ankietera można dokonać również przy pomocy aplikacji dostępnej pod adresem: https://sa.stat.gov.pl/formularz/
Informacje o prowadzonych badaniach ankietowych znajdują się na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/

 

Urząd Statystyczny w Białymstoku