Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy - Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Burmistrz Ciechanowca i Prezes Stowarzyszenia Rodzina w Ciechanowcu informują, że rozpoczyna się kolejny program wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących: Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego+.

Wydawanie paczek żywnościowych nastąpi 1 lipca ( poniedziałek) w godz. 12.00 - 15.00 w magazynie przy stadionie miejskim w Ciechanowcu (ze skierowaniem z Ośrodka Pomocy Społecznej).

 

Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2.056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.590,00 zł dla osoby w rodzinie.

 

Pomoc mogą uzyskać osoby najbardziej potrzebujące, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

001