W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, który spowodował drastyczny spadek liczby pasażerów korzystających z usług przewozowych.

W trosce o bezpieczeństwo oraz w celu ograniczenia strat, których obecna wysokość może doprowadzić do utraty płynności finansowej Spółki. Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna od 1 kwietnia 2020 roku do odwołania planuje znaczne ograniczenie ilości wykonywanych kursów.

 

Spółka dokłada wszelkich starań aby ograniczenia były jak najmniej uciążliwe dla Pasażerów oraz aby w jak najmniejszym stopniu dotyczyły samorządów współpracujących ze Spółką na podstawie zawartych umów. Spółka informuje również, iż do momentu ustania epidemii wirusa COVID-19 niemal całkowicie zawiesza funkcjonowanie komunikacji regionalnej w soboty i niedziele.

 

Jednocześnie Spółka zaznacza, iż jest otwarta na wszelkie sugestie związane z funkcjonowaniem tymczasowego rozkładu jazdy, mając na uwadze fakt, iż zwiększenie liczby połączeń bez partycypacji samorządów w kosztach ich obsługi, z racji na trudną sytuację Spółki, jak i całej branży przewozu osób, będzie niemożliwe.

 

Aktualna lista połączeń zawieszonych oraz aktualny rozkład jazdy znajduje się na stronie internetowej Spółki www.pksnova.pl

 

Prezes Zarządu
Andrzej Mioduszewski