Krew ratuje życie - akcja pobierania krwi w Ciechanowcu

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w akcji pobierania krwi.

Krew będzie można oddawać w Ciechanowcu, 13 sierpnia 2021 r. (piątek), w godzinach 9.00-13.00 w ambulansie przy Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu. Można będzie zapisać się do Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku.

Zaadoptuj szczeniaka, maluchy czekają na nowych opiekunów

Pięć małych szczeniaków szuka domu. Na nowych opiekunów czekają trzy suczki i dwa psy. Uratowane przed bezdomnością zwierzęta mają około trzech miesięcy.

Poszukujemy nowego domu dla pięciu szczeniaków znalezionych w miejscowości Trzaski. Psiaki mają tymczasowe schronienie, ale powinny znaleźć dom i opiekunów na stałe. Są małe i wystraszone, nie są przyzwyczajone do obecności człowieka ale z czasem z pewnością odwzajemnią się miłością.

Dotacja na realizację zadania w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu od 14 czerwca 2021 roku realizuje program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu w roku 2021 Gmina Ciechanowiec otrzymała środki w wysokości 21 930 zł.

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Konkurs na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich „Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła XII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Profilaktyka 40 PLUS - diagnostyka w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych

Od 1 lipca trwa Kampania Rządowa „Profilaktyka 40 PLUS”, której głównym celem jest objęcie osób od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych.

Każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzymuje jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych.