Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu

60. Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 30 listopada 2023 r. Początek obrad o godz. 9.00 w w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

W programie obrad rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2023-2038, ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, uchwalenia „Programu Współpracy w 2024 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi...

Twoja twarz brzmi znajomo - wyjątkowe, andrzejkowe show rozrywkowo-muzyczne

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach oraz członkowie Koła Zainteresowań Artystycznych "KREATYWNI" zapraszają na wyjątkowe, andrzejkowe show rozrywkowo-muzyczne "Twoja twarz brzmi znajomo".

Organizatorzy zapraszają na widowisko 29 listopada o godz. 16.00 do sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu ul. Mostowa 8.

Konkurs na Najpiękniejszy List do Św. Mikołaja - każdy czegoś pragnie i każdy ma za co dziękować

Trochę słodyczy, wymarzona zabawka czy odrobina szczęścia. Każdy czegoś pragnie i każdy ma za co dziękować. Można to zrobić w liście do Mikołaja.

Burmistrz Ciechanowca oraz Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu zapraszają do udziału w konkursie na Najpiękniejszy List do Św. Mikołaja. Listy można składać od 27 listopada do 3 grudnia w formie papierowej w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej. List może mieć formę rysunku lub tekstu - więcej szczegółów w Regulaminie.

Planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje, że w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski.

Dodatkowych informacji udziela: Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85 740 53 34 (całodobowo) lub 991

Bezpłatne komputerowe badanie wzroku, dobór szkieł i okularów w OPTO-BUS

Potrzebujesz okularów - zgłoś się 30 listopada na bezpłatne komputerowe badanie wzroku w OPTO-BUS.

Badanie oraz profesjonalny dobór szkieł i okularów odbędzie się w 30 listopada (czwartek) w Tworkowicach na parkingu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w godzinach 14.00 - 15.00. Obowiązują zapisy pod numerem tel. 690 070 902

Informacja dotycząca trwałości projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec”

30 listopada 2023 r. zakończy się realizacja projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec".

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym RPOWP 2014-2020 .