Komunikat prezesa Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE Sp. z o. o. ws. dprowadzania deszczówki

Zwracamy uwagę mieszkańcom na obowiązujący zakaz odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z zapisem art. 9 oraz art. 28 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2023.537 t.j.) karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000,00 zł podlega ten, kto nie stosuje się do zakazów odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych.

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu

64. Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 26 kwietnia 2024 r. Początek obrad o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

W programie obrad rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodnokanalizacyjnych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024-2027, ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Ciechanowiec oraz sprawozdanie z działalności i realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w 2023 roku, podsumowanie kadencji 2018-2024.

Spotkanie autorskie z Tomaszem Samojlikiem, twórcą serii książek o żubrze Pompiku

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu zaprasza na wyjątkowe spotkanie autorskie z Tomaszem Samojlikiem, twórcą bestsellerowej serii książek o żubrze Pompiku i jego rodzince.

Czy Wasze dzieci uwielbiają przygody Pompika? A może sami zachwyciliście się barwnym światem przyjaciół z tej magicznej serii? Nie możecie przegapić okazji, by poznać autora osobiście.

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza młodzież na niezwykłe warsztaty komiksowe

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu zaprasza młodzież w wieku 14-18 lat na niezwykłe warsztaty komiksowe "Komiksowy Pamiętnik".

Czy marzysz o stworzeniu własnej opowieści, która za sprawą kolorowych ilustracji ożyje na kartach komiksu?. Nie czekaj dłużej - dołącz do naszego warsztatu, gdzie odkryjesz tajniki sztuki tworzenia komiksów.

Majowy Konkurs Jednego Wiersza

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu zaprasza do udziału w VIII Majowym Konkursie Jednego Wiersza. Na laureatów najlepszych utworów czekają atrakcyjne nagrody.

Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich, którzy odczuwają potrzebę wypowiadania się mową wiązaną - zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden utwór poetycki o dowolnej tematyce.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS w okresie wakacji

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego.

Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.