Szczepienie ochronne lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że w terminie 18-20 września 2023 r. na obszarze województwa podlaskiego zostanie przeprowadzone metodą zrzutów z samolotów szczepienie ochronne lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Zrzutem objęte będą kompleksy leśne, pola, łąki itp. z pominięciem obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych.

Stypendia szkolne na rok szkolny 2023/2024

Od 1 września można składać wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2023/2024.

W roku szkolnym 2022/2023 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w terminie od 1 do 15 września 2023 r. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października.

Diecezjalna uroczystość dziękczynienia za plony - dożynki w Łubinie Kościelnym

Diecezjalna uroczystość dziękczynienia za plony odbędzie się w tym roku na placu parafialnym w Łubinie Kościelnym, w sobotę 9 września 2023 r. Zostanie ona zorganizowana w porozumieniu z Urzędem Gminy Bielsk Podlaski.

Uroczystej liturgii będzie przewodniczył i kazanie wygłosi ks. bp Piotr Sawczuk. Na uroczystość zaproszeni są wierni ze wszystkich parafii i rektoratów diecezji drohiczyńskiej.

10 września spotkajmy się na Krajowym Dniu Kukurydzy w PODR Szepietowo

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy w Poznaniu zapraszają w niedzielę 10 września na Krajowy Dzień Kukurydzy.

Wrześniowa impreza to największe wydarzenie dla plantatorów i pasjonatów złotego ziarna w województwie podlaskim. Na polach doświadczalnych PODR Szepietowo zaprezentujemy bogatą kolekcję odmian kukurydzy i zapewnimy fachowe doradztwo ekspertów z dziedziny nasiennej oraz środków ochrony i nawożenia roślin.

Poznaj badania ankietowe realizowane przez Główny Urząd Statystyczny

W wyniku realizowanych przez statystykę publiczną badań ankietowych uzyskujemy szereg informacji o mieszkańcach naszego województwa i ich warunkach życia.

Statystyka publiczna dba o rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie organów państwa i społeczeństwa o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego.

 1 września zostaną uruchomione syreny alarmowe w 84. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku informuje, że w dniu 1 września 2023 r. jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa uruchomią syreny alarmowe - sygnał ciągły na okres 1 minuty w celu upamiętnienia 84. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania na podstawie art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96).