Wojskowe Centrum Rekrutacji w Bielsku Podlaskim zaprasza na Majówkę Modelarską

11 maja zapraszamy na Bielską Majówkę Modelarską podczas której przedstawiciele jednostek wojskowych zaprezentują sprzęt wojskowy oraz przedstawią możliwości pełnienia służby w 1 Dywizji Piechoty Legionów marszałka Józefa Piłsudskiego oraz w 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Bielska Majówka Modelarska odbędzie się na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bielsku Podlaskim ul. Poniatowskiego 9 w godz. 11-17.

Międzynarodowy Dzień Strażaka - święto tych, którzy pełnią pełną zagrożeń służbę

4 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka, święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń służbę. Z tej okazji składamy wszystkim strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej najlepsze życzenia i serdeczne podziękowania.

Dziękujemy za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu swoich obowiązków, za wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowanej postawy w trudnych do pokonania zadaniach chroniąc życie, zdrowie i mienie ludzkie.

6 maja rozpoczęła się rekrutacja dzieci do żłobka na rok szkolny 2024-2025

Rozpoczął się proces rekrutacji do Akademii Odkrywców - Żłobka Miejskiego w Ciechanowcu na rok szkolny 2024/2025.

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka wraz z załącznikami dostępna jest poniżej na stronie internetowej www.ciechanowiec.pl oraz u dyrektora żłobka - Ciechanowiec ul. 11 Listopada 5.

Odbył się przetarg ustny, którego przedmiotem były nieruchomości gruntowe

Burmistrz Ciechanowca informuje, że w dniu 15 kwietnia 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbył się pierwszy ograniczony przetarg ustny, którego przedmiotem były nieruchomości gruntowe niezabudowane.

Oznaczona numerem geodezyjnym 76/1, o powierzchni 1,1568 ha, położona w obrębie gruntów Koce-Basie, gmina Ciechanowiec, księga wieczysta KW LM1W/00021037/0.2 ha.

Spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste powietrze"

30 kwietnia o godz. 17.00 w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu, odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania do wymiany pieca, docieplenia domu oraz montażu odnawialnych źródeł energii.

Spotkanie prowadzić będzie pracownik Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu obsługujący Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze w Gminie Ciechanowiec.

Komunikat PRK FARE dotyczący odprowadzania deszczówki do kanalizacji sanitarnej

Zwracamy uwagę mieszkańcom na obowiązujący zakaz odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Mieszkańcy, którzy dopuszczają się nielegalnego odprowadzania deszczówki powinni pamiętać, że przy większych opadach (ulewach) może dojść do zalania nieruchomości  nieczystościami.