Festiwal Staroci

W niedzielę, 17 września na Targowisku Miejskim w Ciechanowcu odbędzie się kolejny Festiwal Staroci. Zapraszamy wszystkich hobbystów, kolekcjonerów, pasjonatów staroci i przedmiotów z duszą.

Na Festiwalu sprzedawać można wszystkie przedmioty i produkty nie objęte dodatkowymi zezwoleniami lub akcyzą. Nie ma możliwości rezerwacji stoiska, zajmuje się takie, które jest wolne w danym dniu.

Festiwal Podlaskie z klocków - jedyne takie wydarzenie w Województwie Podlaskim

16-17 września w Drohiczynie nad Bugiem odbędzie się „I. Festiwal - Podlaskie z klocków”. Odbędzie się on w Hali Sportowej przy ul. Warszawskiej 51 w Drohiczynie.

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są wszyscy którzy lubią zabawę klockami - nie zależnie od wieku.

Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych

Do 16 października br. instytucje kultury mogą składać wnioski w konkursie grantowym PFRON „Kultura Wrażliwa” o dofinansowanie spektakli, koncertów lub happeningów z udziałem osób niepełnosprawnych. Minimalna wysokość grantu wynosi 50 tys. zł, maksymalna to 300 tys. zł.

Celem Konkursu jest promowanie działań na rzecz aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych, rehabilitacja społeczna poprzez teatroterapię, a także popularyzacja idei integracji środowiska niepełnosprawnych i pełnosprawnych twórców sztuki scenicznej poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej tworzonej z udziałem osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy Sołtyski, członkinie rad sołeckich i lokalne liderki na spotkanie z ekspertką do sołeckich tematów

Zapraszamy Sołtyski, członkinie rad sołeckich, Panie które myślą o tym by zostać sołtyską lub lokalne liderki - z ekspertką do sołeckich tematów Grażyną Jałgos-Dębską.

Wydarzenie bezpłatne, trzeba zarezerwować około 8 godzin - ciekawe warsztaty i szkolenie kompetencji miękkich a przede wszystkim okazja do sieciowania i poznawania nowych, ciekawych osób. Obowiązują zapisy.

Szczepienie ochronne lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że w terminie 18-20 września 2023 r. na obszarze województwa podlaskiego zostanie przeprowadzone metodą zrzutów z samolotów szczepienie ochronne lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Zrzutem objęte będą kompleksy leśne, pola, łąki itp. z pominięciem obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych.

Stypendia szkolne na rok szkolny 2023/2024

Od 1 września można składać wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2023/2024.

W roku szkolnym 2022/2023 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w terminie od 1 do 15 września 2023 r. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października.