Mistrzostwa Świata w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy”

Biebrzański Park Narodowy, 9 września organizuje Mistrzostwa Świata w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy”.

Zawody odbędą się przy wieży widokowej OTOP, w okolicach miejscowości Zajki (gmina Trzcianne, województwo podlaskie). Początek zawodów godz.10.00. Rejestracja zawodników od godz. 8.30.

Apel Prezesa PRK FARE Sp. z o.o. do mieszkańców Gminy Ciechanowiec

Na terenie Gminy Ciechanowiec odnotowujemy wzrost przypadków nielegalnego poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych. Intensywny pobór wody z hydrantu ma ogromny wpływ na ciśnienie w sieci wodociągowej w całej Gminie Ciechanowiec, w skrajnych przypadkach może powodować nawet jej braki.

Wszelkie straty wynikłe z kradzieży muszą być uwzględniane podczas kalkulowania ceny wody, więc właściwie za nieuczciwość niektórych ludzi płacimy wszyscy ze swoich kieszeni.

Muzyka, śpiew i taniec - XVIII edycja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Podlaskie Spotkania”
3 sierpnia o godz. 12.30 na parkingu przy kościele pw. Trójcy Przenajświętszej odbędzie się powitanie zespołów występujących na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru „Podlaskie Spotkania” oraz oficjalne otwarcie festiwalu.
 
Główny koncert w Ciechanowcu zaplanowany jest na sobotę, 5 sierpnia o godz. 17:00 na parkingu przy kościele pw. Trójcy Przenajświętszej.
 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, że w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz. 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe dla upamiętnienia 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96).

Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024, trwający od 1 listopada 2023 r. do 31 października 2024 r. oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024, trwający od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r.

Nowa wysokość kryterium dochodowego dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyznawanych na okres 2023/2024 wynosi 1 209 zł.

 

Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych

Od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. w Gminie Ciechanowiec realizowany był projekt „Usługi dotyczące transportu door-to-door wraz poprawą dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Ciechanowiec”.

Usługa transportowa door-to-door oznacza usługę indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmującą pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego.