Zostaną uruchomione syreny alarmowe

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, że w dniu 17 września 2023 r. jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa uruchomią syreny alarmowe - sygnał ciągły na okres 1 minuty, w celu upamiętnienia 84. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96).

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Ciechanowiec - termin odbioru paczek

Burmistrz Ciechanowca i Prezes Stowarzyszenie Rodzina w Ciechanowcu informują, że kolejne paczki żywnościowe dla osób i rodzin kwalifikujących się do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa wydawane będą 18 września w magazynie przy stadionie miejskim w Ciechanowcu.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021

Festiwal Staroci

W niedzielę, 17 września na Targowisku Miejskim w Ciechanowcu odbędzie się kolejny Festiwal Staroci. Zapraszamy wszystkich hobbystów, kolekcjonerów, pasjonatów staroci i przedmiotów z duszą.

Na Festiwalu sprzedawać można wszystkie przedmioty i produkty nie objęte dodatkowymi zezwoleniami lub akcyzą. Nie ma możliwości rezerwacji stoiska, zajmuje się takie, które jest wolne w danym dniu.

Festiwal Podlaskie z klocków - jedyne takie wydarzenie w Województwie Podlaskim

16-17 września w Drohiczynie nad Bugiem odbędzie się „I. Festiwal - Podlaskie z klocków”. Odbędzie się on w Hali Sportowej przy ul. Warszawskiej 51 w Drohiczynie.

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są wszyscy którzy lubią zabawę klockami - nie zależnie od wieku.

Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych

Do 16 października br. instytucje kultury mogą składać wnioski w konkursie grantowym PFRON „Kultura Wrażliwa” o dofinansowanie spektakli, koncertów lub happeningów z udziałem osób niepełnosprawnych. Minimalna wysokość grantu wynosi 50 tys. zł, maksymalna to 300 tys. zł.

Celem Konkursu jest promowanie działań na rzecz aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych, rehabilitacja społeczna poprzez teatroterapię, a także popularyzacja idei integracji środowiska niepełnosprawnych i pełnosprawnych twórców sztuki scenicznej poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej tworzonej z udziałem osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy Sołtyski, członkinie rad sołeckich i lokalne liderki na spotkanie z ekspertką do sołeckich tematów

Zapraszamy Sołtyski, członkinie rad sołeckich, Panie które myślą o tym by zostać sołtyską lub lokalne liderki - z ekspertką do sołeckich tematów Grażyną Jałgos-Dębską.

Wydarzenie bezpłatne, trzeba zarezerwować około 8 godzin - ciekawe warsztaty i szkolenie kompetencji miękkich a przede wszystkim okazja do sieciowania i poznawania nowych, ciekawych osób. Obowiązują zapisy.