Bezpłatna pomoc doradców w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie w 2023 r.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza rolników do skorzystania z bezpłatnej pomocy w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie.

Aby usprawnić proces wypełniania wniosków zachęcamy rolników do kontaktu z naszymi doradcami w poszczególnych powiatach celem umówienia się na dogodny termin. Dane kontaktowe do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego znajdziecie w harmonogramie.

Nieodpłatna pomoc prawną, poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez powiat wysokomazowiecki, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Trenuj z wojskiem wiosna-lato w Wysokiem Mazowieckiem i Łomży

Wojska Obrony Terytorialnej rozpoczynają nabór do kolejnej - trzeciej edycji "Trenuj z wojskiem” tym razem pod hasłem „Trenuj z wojskiem wiosna - lato”.

1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej daje Ci szansę spróbować swoich sił w typowo wojskowych konkurencjach. Już z końcem kwietnia i czerwca będziesz miał możliwość spełnić swoje marzenie.

Misja gospodarcza na Litwie 8-12 maja 2023 r.okazją do promocji regionalnych produktów i usług

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza Przedsiębiorców do udziału w zagranicznej misji gospodarczej na Litwie, która odbędzie się w dniach 8–12 maja 2023 r.

Wydarzenie stanowić będzie doskonałą okazję do promocji regionalnych produktów i usług oraz rozwijania relacji biznesowych z partnerami z krajów nadbałtyckich. Tematyka misji gospodarczej dotyczyć będzie potencjału podlaskiej branży spożywczej.

Informacja dla producentów i podmiotów skupujących mak konopie włókniste

Zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, z dniem 31 grudnia 2022 r. zezwolenia w zakresie skupu maku wydane przez marszałka województwa oraz zezwolenia na uprawę maku wydane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta straciły ważność.

Od 1 stycznia 2023 r. warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy lub skupu maku lub konopi włóknistych jest uzyskanie wpisu do rejestru prowadzonego przez właściwego dyrektora oddziału KOWR ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego uprawiać lub skupować mak lub konopie włókniste.

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu

51. Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 30 marca 2023 r. Początek obrad o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

W programie obrad m.in. zmiany w budżecie gminy na 2023 rok, inwestycje planowane do realizacji w 2023 roku, wyrażenie zgody na bezprzetargowe przedłużenie umowy dzierżawy działek położonych na obszarze Gminy Ciechanowiec, wybór Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej, przyjęcie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2023".