Burmistrz Ciechanowca zaprasza do udziału w rozgrywkach o Mistrzostwo Ciechanowca w XV Otwartym Turnieju Szachowym im. Czesława Burdziuka Ciechanowiec 2023.

Turniej odbędzie się 16 kwietnia 2023 r. (niedziela) o godz. 10.00 w sali sportowej przy ul. 11 Listopada 5A w Ciechanowcu. Honorowy patronat nad XV Otwartym Turniejem Szachowym im. Czesława Burdziuka objął Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki.

XVI Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego

Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zaprasza do udziału w XVI edycji Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w województwie podlaskim.

Konkurs jest adresowany do wszystkich właścicieli i użytkowników budynków drewnianych na terenach wiejskich i miejskich województwa podlaskiego. Do konkursu można zgłosić obiekty powstałe do 1960 roku.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na dawnym składowisku w Nowodworach

Zgodnie z nowym obowiązkiem, od nowego roku odpady budowlane i rozbiórkowe podlegać będą selektywnej zbiórce w podziale na co najmniej sześć frakcji: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie otwarty dla mieszkańców gminy Ciechanowiec w dniu 3 marca w godz. 12.00 - 14.30 oraz w każdy poniedziałek w godzinach 13.00 - 14.00.

Burmistrz Ciechanowca ogłasza nabór na stanowisko pracy

Burmistrz Ciechanowca poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku robotnik gospodarczy

CV należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika obsługi - robotnik gospodarczy" w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2023 r. do godziny 15.30.

Weszła w życie nowa ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

6 stycznia 2023 r. weszła w życie nowa Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 4 listopada 2022 r.

Wiąże się z tym szereg zmian w identyfikacji zwierząt, m.in. prowadzenie centralnej bazy danych, obejmującej m.in. koniowate, zostaje powierzone Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste powietrze" 30 marca 2023 r. godz. 17.00

30 marca o godz. 17.00 w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu, odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania do wymiany pieca, docieplenia domu oraz montażu odnawialnych źródeł energii.

Spotkanie prowadzić będzie pracownik Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu obsługujący Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze w Gminie Ciechanowiec.