Muzeum Rolnictwa zaprasza do udziału w Regionalnym Konkursie na Wykonanie Palmy Wielkanocnej

Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zaprasza do udziału w XXV Regionalnym Konkursie na Wykonanie Palmy Wielkanocnej.

Do udziału w konkursie dyrekcja muzeum zaprasza wszystkich, niezależnie od wieku. Przy ocenie palm będą brane pod uwagę indywidualne pomysły oraz inwencja artystyczna wykonawców. Palmy powinny mieć naturalne, własnoręcznie wykonane zdobienia np. z bibuły, kolorowego papieru, suszonych roślin, tkanin, nici itp.

Wilk nie taki straszny - jak odpowiednio reagować na incydenty z udziałem wilków

W ostatnim czasie odnotowujemy zwiększoną liczbę niebezpiecznych zdarzeń z udziałem wilków. Gatunek ten zwiększa swoją liczebność i zasięg, przez co coraz częściej dochodzi do bezpośredniej styczności wilków z ludźmi, również na terenach, na których zwierzęta te od dawna nie były widywane.

Najczęstsze sytuacje dotyczą wilków niewykazujących lęku przed człowiekiem, pojawiających się w pobliżu zabudowy i porywających psy. Przynajmniej część z tych wilków może być chora. W takich zdarzeniach mogą też uczestniczyć nie wilki, lecz hybrydy wilka z psem. Część sytuacji może być również powodowana przez wałęsające się, zdziczałe psy.

Działaj lokalnie - skorzystaj z pomocy ogólnopolskiej akcji Masz Głos

Od 21 lutego do 5 marca trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej.

Akcja Masz Głos pomaga społecznikom zrealizować działania we współpracy z władzami samorządowymi i mieszkańcami - pod tym względem jest unikatowa w skali Polski. Chodzi w niej o to, żeby i mieszkańcy, i władze poczuli się współodpowiedzialni za swoją gminę.

Koncert "Ramię w ramię. Ukraino jesteśmy z Wami" w rocznicę wybuchu wojny

Burmistrz Ciechanowca zaprasza na koncert "Ramię w ramię. Ukraino jesteśmy z Wami".

Koncert upamiętniający rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie odbędzie się 24 lutego 2023 roku o godzinie 18.00 w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

Fundusz solidarności z Ukrainą - dotacje na działania integracyjne w społecznościach lokalnych

Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza organizacje społeczne, które podejmują działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców w środowisku lokalnym do składania wniosków o dotację w funduszu solidarności z Ukrainą.

Do składania wniosków zapraszamy organizacje prowadzące lub zamierzające prowadzić działania integracyjne w społeczności lokalnej, które wykażą się znajomością lokalnego kontekstu i potrzeb oraz przedstawią plan zaangażowania do wspólnych działań mieszkańców i uchodźców.

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu

50. Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 23 lutego 2023 r. Początek obrad o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

W programie obrad m.in. zmiany w budżecie gminy na 2023 rok, wyrażenie zgody na bezprzetargowe przedłużenie umowy dzierżawy części działek położonych w Ciechanowcu stanowiącej własność Gminy, rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ciechanowca w związku z niewykonaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.