Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2024"

Konsultacje przeprowadzone na podstawie ww. uchwały Rady Miejskiej w Ciechanowcu trwały od 13 lutego 2024 r. do 4 marca 2024 r.

W wyniku ogłoszonych konsultacji nie zgłoszono żadnych propozycji i uwag do projektu uchwały "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności na terenie Gminy Ciechanowiec na rok 2024".

Festiwal Staroci

W niedzielę, 17 marca na Targowisku Miejskim w Ciechanowcu odbędzie się kolejny Festiwal Staroci. Zapraszamy wszystkich hobbystów, kolekcjonerów, pasjonatów staroci i przedmiotów z duszą.

Na Festiwalu sprzedawać można wszystkie przedmioty i produkty nie objęte dodatkowymi zezwoleniami lub akcyzą. Nie ma możliwości rezerwacji stoiska, zajmuje się takie, które jest wolne w danym dniu.

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu

63. Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 11 marca 2024 r. Początek obrad o godz. 12.00 w Sali Widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

W programie obrad rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2024 rok, ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, Inwestycje planowane do realizacji w 2024 roku, sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, podsumowanie kadencji 2018-2024...

Piosenka jest dobra na wszystko zaproszenie na koncert z okazji Dnia Kobiet

Burmistrz Ciechanowca zaprasza 9 marca o godz. 18.00 do sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu na koncert z okazji Dnia Kobiet.

W trakcie koncertu w wyjątkowym programie  „Piosenka jest dobra na wszystko” wystąpi Zespół Wokalny Miasta Ciechanowiec. Wstęp wolny.

Ćwiczenia Dragon-24 -  apel o nie publikowanie informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk

W pierwszej połowie 2024 r. NATO przeprowadza serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem Steadfast Defender-24 (STDE-24). W ramach ćwiczeń STDE-24 Polska odgrywa rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmuje na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników.

Kluczowym elementem STDE-24 jest polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw Dragon-24 (DR-24), które rozpoczęło się 26 lutego.

Szkolenie chemizacyjne - szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin

Prowadzone są zapisy na szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin - szkolenie chemizacyjne uzupełniajace, które odbędzie się 13 marca o godz. 8.30 w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu ul. Mostowa 6.

Zgodnie z art. 64 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.2097) o środkach ochrony roślin zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane jest na okres 5 lat.