Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu

53. Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 17 maja 2023 r. Początek obrad o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

W programie obrad m.in. raport o stanie gminy Ciechanowiec za 2022 rok, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2022 rok, podsumowanie inwestycji wykonanych w Gminie Ciechanowiec w kadencji 2018-2023.

Floriany 2023 - konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023.

Ogólnopolski Konkurs FLORIANY poświęcony jest rozwojowi, edukacji i integracji lokalnych środowisk. Głównym przesłaniem i celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych społeczności.

Festiwal Staroci

W niedzielę, 21 maja na Targowisku Miejskim w Ciechanowcu odbędzie się kolejny Festiwal Staroci. Zapraszamy wszystkich hobbystów, kolekcjonerów, pasjonatów staroci i przedmiotów z duszą.

Na Festiwalu sprzedawać można wszystkie przedmioty i produkty nie objęte dodatkowymi zezwoleniami lub akcyzą. Nie ma możliwości rezerwacji stoiska, zajmuje się takie, które jest wolne w danym dniu.

Planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje, że w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski.

Dodatkowych informacji udziela: Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85 740 53 34 (całodobowo) lub 991

Dzień Otwarty w Przedszkolu

Zapraszamy przyszłych przedszkolaków wraz z rodzicami na Dzień Otwarty, 9 maja 2032 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w budynku Przedszkola ul. Mickiewicza 29a.

Dzień Otwarty, jest to jedna z form adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych. Taki dzień pozwoli na poznanie przebiegu dnia w przedszkolu, poznanie nauczycielek i personelu, a dzieci będą mogły pod okiem swoich rodziców włączyć się w zabawy i zajęcia.

 Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego zaprasza po pakiet wiedzy, darmowej promocji i wsparcia dla podlaskich producentów

Jesteś pszczelarzem? Wyrabiasz znakomite sery? A może Twoje konfitury zyskały już sławę w okolicy? Zapraszamy do nas po pakiet wiedzy, darmowej promocji i wsparcia przeznaczonego dla podlaskich producentów.

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego funkcjonuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.