Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale - spektakl na motywach pierwszej polskiej opery narodowej

Burmistrz Ciechanowca oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu zapraszają na wyjątkowe wydarzenie kulturalne.

W niedzielę, 7 maja o godzinie 15.00 sala widowiskowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu ul. Mostowa 8, stanie się miejscem przedstawienia spektaklu na motywach pierwszej polskiej opery narodowej Wojciecha Bogusławskiego "Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale".

4 maja  rozpoczyna się rekrutacja dzieci do żłobka na rok szkolny 2023-2024

Rozpoczyna się proces rekrutacji do Akademii Odkrywców - Żłobka Miejskiego w Ciechanowcu na rok szkolny 2023/2024.

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka wraz z załącznikami dostępna jest poniżej na stronie internetowej www.ciechanowiec.pl oraz u dyrektora żłobka - Ciechanowiec ul. 11 Listopada 5.

Młodzieżowa Rada Miejska w Ciechanowcu ogłasza konkurs fotograficzny „Moja mała Ojczyzna”.

232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest doskonałym momentem do dyskusji na temat Ojczyzny, tak Polski, jak i lokalnej małej Ojczyzny. 

Konkurs „Moja mała Ojczyzna” polegał na przygotowaniu pracy w formie zdjęcia (serii zdjęć) przedstawiających małą Ojczyznę – wybrane miejsce, wydarzenie, sytuację oraz krótką informację o wykonanej fotografii.  Konkurs miał charakter otwarty i był skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste powietrze"

25 kwietnia o godz. 17.00 w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu, odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania do wymiany pieca, docieplenia domu oraz montażu odnawialnych źródeł energii.

Spotkanie prowadzić będzie pracownik Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu obsługujący Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze w Gminie Ciechanowiec.

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu

52. Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 25 kwietnia 2023 r. Początek obrad o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

W programie obrad m.in. zmiany w budżecie gminy na 2023 rok, zmian stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności, ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok, informacja o działalności Klubów Seniora, sprawozdanie z realizacji "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2023".

Koncert utworów Jacka Kaczmarskiego „Między Nami” w aranżacji Zbigniewa i Dawida Derewońko

29 kwietnia o godz. 19.00 w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki w Ciechanowcu ul. Mostowa 8 odbędzie się koncert Zbigniewa i Dawida Derewońko.

Muzyczny duet zaprezentuje się w programie utworów Jacka Kaczmarskiego „Między Nami”.