Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ciechanowiec

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

W ramach zadania zostały wykonane audyty energetyczne dla 10 budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy Ciechanowiec.

Od 1 stycznia 2024 r. ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego

Od 1 stycznia 2024 r. ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2023 rok

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych powinni, do 31 stycznia 2024 roku złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz dokonać opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Niedopełnienie tych obowiązków skutkuje wygaszeniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 Komunikat dotyczący jakości wody z Wodociągu Radziszewo-Sieńczuch

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że wyniki badań azotanów w Wodociągu Radziszewo-Sieńczuch spełniają wymogi obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Bezpośredni nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia w Wodociągu Radziszewo-Sieńczuch prowadzi Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wysokiem Mazowieckiem.

 Komunikat w sprawie wnioskowania i odbioru dowodu osobistego w dniu 28 grudnia

W związku z komunikatem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty,

informujemy, że w dniu 28 grudnia 2023 r.:

Muzeum Rolnictwa zaprasza w okresie świątecznym w odwiedziny do szopek bożonarodzeniowych

Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu zaprasza w okresie świątecznym w odwiedziny do szopek bożonarodzeniowych.

Na terenie muzeum będzie czekać żywa szopka bożonarodzeniowa w skansenowskiej zagrodzie oraz tradycyjna szopka bożonarodzeniowa w zabytkowym kościele z Bogut.