Kabaret Chyba w Ciechanowcu - zaproszenie na wieczór pełen humoru i satyry

Już 6 października Kabaret Chyba zaprasza na komediowy wieczór. Błyskotliwe teksty i popularne skecze, niebanalne pomysły, niezwykła energia i mnóstwo improwizacji - właśnie to publiczność lubi najbardziej.

Pochodzący z Wrocławia, kabaret Chyba to bez wątpienia najlepszy i najzdolniejszy kabaret młodego pokolenia, wystąpi w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu ul. Mostowa 8.

Jesień w polu i zagrodzie - etnograficzny festiwal kultury ludowej 2023

Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu zaprasza na wrześniową imprezę folklorystyczną ,,Jesień w polu i zagrodzie", która odbędzie się 24 września na terenie muzeum w godz. 11.00 - 17.00.

Wydarzenie jest organizowane w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa

Burmistrz Ciechanowca ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Ciechanowca ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie. Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać potwierdzenie wniesienia wadium i dokument tożsamości.

Przedmiotem przetargu jest:

Oferta zajęć i nabór do orkiestry dętej Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu

Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza do udziału w zajęciach dodatkowych: gimnastyki artystycznej, tańca nowoczesnego, nauki gry na gitarze, rękodzieła artystycznego, zajęcia szachowe, indywidualne zajęcia wokalne, malarstwo i nauka gry na ligawce oraz nabór do orkiestry dętej.

Szczegółowe informacje w siedzibie Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu ul. Mostowa 6 lub telefonicznie 86 271 05 63.

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu

57. Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 19 września 2023 r. Początek obrad o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

W programie obrad m.in. przyjęcie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec”, zmiana uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Ciechanowcu, w Czajach-Wólce i Wojtkowicach Starych, informacja o funkcjonowaniu Targowiska Miejskiego i działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ciechanowiec.

Zostaną uruchomione syreny alarmowe

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, że w dniu 17 września 2023 r. jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa uruchomią syreny alarmowe - sygnał ciągły na okres 1 minuty, w celu upamiętnienia 84. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96).