Koncert Noworoczny - wyjątkowa atmosfera oraz najpiękniejsze kolędy i pastorałki

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i gości na koncert, w czasie którego usłyszymy najpiękniejsze kolędy i pastorałki w wykonaniu lokalnych artystów. Wyjątkowa atmosfera oraz wspaniałe wykonania lokalnych artystów sprawią, że koncert będzie niezapomnianym przeżyciem.

Koncert odbędzie się 14 stycznia o godzinie 17.50 w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu.

Punkt informacyjny dotyczący promocji służby wojskowej w 15 batalionie lekkiej piechoty w Dąbrowie Moczydłach

Zapraszamy wszystkich chętnych do punktu informacyjnego, dotyczącego promocji służby wojskowej w 15 batalionie lekkiej piechoty w Dąbrowie Moczydłach.

Punkt informacyjny będzie otwarty w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu w dniach: 15 stycznia, 14 lutego oraz 18 marca 2024 r. w godzinach 10.00 - 13.00.

Nieodpłatna pomoc prawną, poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez powiat wysokomazowiecki, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Festiwal Staroci

W niedzielę, 21 stycznia na Targowisku Miejskim w Ciechanowcu odbędzie się kolejny Festiwal Staroci. Zapraszamy wszystkich hobbystów, kolekcjonerów, pasjonatów staroci i przedmiotów z duszą.

Na Festiwalu sprzedawać można wszystkie przedmioty i produkty nie objęte dodatkowymi zezwoleniami lub akcyzą. Nie ma możliwości rezerwacji stoiska, zajmuje się takie, które jest wolne w danym dniu.

Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ciechanowiec

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

W ramach zadania zostały wykonane audyty energetyczne dla 10 budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy Ciechanowiec.

Od 1 stycznia 2024 r. ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego

Od 1 stycznia 2024 r. ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.