Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą Prawa przez cały rok

Szacuje się, że każdego roku nawet 850 tys. obywateli UE podejmuje pracę sezonową poza swoim krajem pochodzenia. Mobilni pracownicy sezonowi mają takie samo prawo do uczciwych warunków pracy oraz takie same uprawnienia pracownicze i socjalne jak pracownicy lokalni.

Tymczasowy charakter ich pracy powoduje, że bardziej narażeni są na niepewne warunki pracy i życia, oszustwa oraz nadużycia. Pandemia Covid-19 pogorszyła warunki pracy pracowników sezonowych i naraziła ich na większe ryzyko choroby.

Szewc Kopytko i Kaczor Kwak spektakl Teatru Lalki i Aktora w Łomży

Dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Łomży oraz Dyrektor Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu zapraszają 22 sierpnia 2021 r. o godz. 15.00 na spektakl „Szewc Kopytko i Kaczor Kwak".

Spektakl organizowany w plenerze na terenie ciechanowieckiego muzeum w ramach projektu „Podlaskie zasilane naturą” realizowanego przez Teatr Lalki i Aktora w Łomży. Wstęp bezpłatny.

Festiwal Staroci

W niedzielę, 22 sierpnia na Targowisku Miejskim w Ciechanowcu odbędzie się kolejny Festiwal Staroci. Zapraszamy wszystkich hobbystów, kolekcjonerów, pasjonatów staroci i przedmiotów z duszą.

Poprzednie edycje Festiwalu spotkały się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony wystawców, jak i kupujących. Mamy nadzieję, że tym razem będzie podobnie, a weekendowe spotkania z historią na stałe wpiszą się w ciechanowiecki kalendarz i będą jedną z największych giełd antyków w regionie, a może i w kraju.

Festiwal Staroci

W niedzielę,19 września na Targowisku Miejskim w Ciechanowcu odbędzie się kolejny Festiwal Staroci. Zapraszamy wszystkich hobbystów, kolekcjonerów, pasjonatów staroci i przedmiotów z duszą.

Poprzednie edycje Festiwalu spotkały się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony wystawców, jak i kupujących. Mamy nadzieję, że tym razem będzie podobnie, a weekendowe spotkania z historią na stałe wpiszą się w ciechanowiecki kalendarz i będą jedną z największych giełd antyków w regionie, a może i w kraju.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że w próbce wody pobranej do badania 18 sierpnia 2021 r. z Kąpieliska Wyspa w Ciechanowcu wykryto ponadnormatywne ilości bakterii: Escherichia coli.

W związku z powyższym woda w Kąpielisku Wyspa w Ciechanowcu jest nieprzydatna do kąpieli ze względu na przekroczone parametry mikrobiologiczne.

Biuro Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem zaprasza do udziału w konkursach dotyczących tematyki pracy w gospodarstwie rolnym. Zorganizowano trzy konkursy: dwa fotograficzne oraz filmowy.

 Jak podaje ARMiR wszyscy uczestnicy zostaną uhonorowani drobnymi upominkami, a laureaci I, II i III miejsca wartościowymi nagrodami rzeczowymi.