Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych

Do 16 października br. instytucje kultury mogą składać wnioski w konkursie grantowym PFRON „Kultura Wrażliwa” o dofinansowanie spektakli, koncertów lub happeningów z udziałem osób niepełnosprawnych. Minimalna wysokość grantu wynosi 50 tys. zł, maksymalna to 300 tys. zł.

Celem Konkursu jest promowanie działań na rzecz aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych, rehabilitacja społeczna poprzez teatroterapię, a także popularyzacja idei integracji środowiska niepełnosprawnych i pełnosprawnych twórców sztuki scenicznej poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej tworzonej z udziałem osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy Sołtyski, członkinie rad sołeckich i lokalne liderki na spotkanie z ekspertką do sołeckich tematów

Zapraszamy Sołtyski, członkinie rad sołeckich, Panie które myślą o tym by zostać sołtyską lub lokalne liderki - z ekspertką do sołeckich tematów Grażyną Jałgos-Dębską.

Wydarzenie bezpłatne, trzeba zarezerwować około 8 godzin - ciekawe warsztaty i szkolenie kompetencji miękkich a przede wszystkim okazja do sieciowania i poznawania nowych, ciekawych osób. Obowiązują zapisy.

Szczepienie ochronne lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że w terminie 18-20 września 2023 r. na obszarze województwa podlaskiego zostanie przeprowadzone metodą zrzutów z samolotów szczepienie ochronne lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Zrzutem objęte będą kompleksy leśne, pola, łąki itp. z pominięciem obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych.

Stypendia szkolne na rok szkolny 2023/2024

Od 1 września można składać wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2023/2024.

W roku szkolnym 2022/2023 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w terminie od 1 do 15 września 2023 r. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października.

Diecezjalna uroczystość dziękczynienia za plony - dożynki w Łubinie Kościelnym

Diecezjalna uroczystość dziękczynienia za plony odbędzie się w tym roku na placu parafialnym w Łubinie Kościelnym, w sobotę 9 września 2023 r. Zostanie ona zorganizowana w porozumieniu z Urzędem Gminy Bielsk Podlaski.

Uroczystej liturgii będzie przewodniczył i kazanie wygłosi ks. bp Piotr Sawczuk. Na uroczystość zaproszeni są wierni ze wszystkich parafii i rektoratów diecezji drohiczyńskiej.

10 września spotkajmy się na Krajowym Dniu Kukurydzy w PODR Szepietowo

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy w Poznaniu zapraszają w niedzielę 10 września na Krajowy Dzień Kukurydzy.

Wrześniowa impreza to największe wydarzenie dla plantatorów i pasjonatów złotego ziarna w województwie podlaskim. Na polach doświadczalnych PODR Szepietowo zaprezentujemy bogatą kolekcję odmian kukurydzy i zapewnimy fachowe doradztwo ekspertów z dziedziny nasiennej oraz środków ochrony i nawożenia roślin.