Sprzedaż końcowa węgla, pozostałego w ramach zakupu preferencyjnego

Gmina Ciechanowiec prowadzi sprzedaż końcową węgla, pozostałego w ramach zakupu preferencyjnego. Sprzedaż węgla dla osób fizycznych prowadzona będzie do wyczerpania zapasów. Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczona do sprzedaży: sortyment „Groszek” - ilość 16 ton, cena za tonę 1 600 zł brutto.

Podana cena nie zawiera kosztów transportu. Transport realizowany w zakresie nabywcy bądź za pośrednictwem firmy PRK FARE Sp. z o.o.

Spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste powietrze" 30 marca 2023 r. godz. 17.00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zaprasza mieszkańców na spotkanie poświęcone programowi Czyste Powietrze.

Spotkanie odbędzie się 10 listopada o godz 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu (1 piętro). Spotkanie poprowadzi pracownik Funduszu.

Konsultacje projektu programu współpracy w 2023 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Ciechanowca ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy w 2024 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Program określa m.in. zasady, formy i zakres współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych w 2024 roku.

Gminny Konkurs Recytatorski oraz Gminny Festiwal Poezji Śpiewanej pod hasłem "Nic dwa razy się nie zdarza"

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu zaprasza do udziału w Pierwszym Gminnym Konkursie Recytatorskim oraz Pierwszym Gminnym Festiwalu Poezji Śpiewanej pod hasłem "Nic dwa razy się nie zdarza".

Mamy zaszczyt zaprosić Was na wyjątkowe wydarzenia, które odbędą się w naszej gminie 15 listopada o godz. 17.00 w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu

Odbył się pierwszy nieograniczony przetarg ustny, którego przedmiotem były nieruchomości gruntowe

Burmistrz Ciechanowca podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 października 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbył się pierwszy nieograniczony przetarg ustny, którego przedmiotem były nieruchomości gruntowe niezabudowane.

Oznaczona numerem geodezyjnym 231, o powierzchni 0,1392 ha, położona w obrębie gruntów Malec księga wieczysta KW LM1W/00040723/3, oznaczona numerem geodezyjnym 232, o powierzchni 0,1492 ha, położona w obrębie gruntów Malec księga wieczysta KW LM1W/00040723/3.

Burmistrz Ciechanowca ogłasza nabór na stanowisko pracy

Burmistrz Ciechanowca ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu, rodzaj zatrudnienia: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony - 3 lata