Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 1 września 2020 r., jednostki samorządu terytorialnego (posiadające centrale alarmowe) na terenie całego województwa uruchomią syreny alarmowe w celu upamiętnienia 81. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania na podstawie art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96).

Aplikacja mobilna Chatbot Kluk - zapytaj księdza Kluka o Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

W związku ze stanem epidemicznym w kraju Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu musiało zmierzyć się z nowymi wyzwaniami i podjąć odpowiednie działania aby dotrzeć do turystów.Tak powstała aplikacja mobilna "Chatbot Kluk".

Aplikacja jest obsługiwana w messengerze. Bot cały czas się rozwija, ale już dziś zapraszamy do korzystania z niego. Żeby zacząć konwersację należy zeskanować QR kod z grafiki lub kliknąć w link https://m.me/muzeumrolnictwawciechanowcu

Program pomocowy skierowany do producentów świń, którzy zaprzestali produkcji

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy producentom rolnym, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z otrzymanym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Pomoc udzielana jest zgodnie z §13p Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn. zm.).

Ogólnopolski Konkurs Testowy - Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich

Na stronie internetowej www.krus.gov.pl po raz pierwszy został ogłoszony Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym - Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich, którego tematyka dotyczy problematyki bezpieczeństwa pracy podczas chowu i hodowli zwierząt.

Konkurs polega na rozwiązaniu testu składającego się z 20 pytań. Aby do niego przystąpić, należy zarejestrować się na stronie https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl i wypełnić formularz. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do aktywacji konta oraz informacje na temat testu.

Konkurs ma na celu promowanie wśród młodzieży, w szczególności uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego.

Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, patronem medialnym TVP Info.

Z uwagi na trwającą procedurę naboru Biuro Zamiejscowe Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem - Wydział Komunikacji i Dróg - z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu będzie czynne w każdy wtorek i czwartek w godzinach 9.00 - 14.30.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.