Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu

3. Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 13 czerwca 2024 r. Początek obrad o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

W programie obrad sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami, przedstawienie Raportu o stanie gminy Ciechanowiec za 2023 rok, rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca.

Zapraszamy na wyjątkowy koncert Ciechanowieckiego Chóru Seniora

Ciechanowiecki Chór Seniora zaprasza na koncert zatytułowany „Co nam w duszy gra”. Koncert odbędzie się 10 czerwca o godz. 17.00 w siedzibie Klubu Seniora w Ciechanowcu ul. 11 Listopada 5A (budynek Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej).

Pod opieką i instruktażem Sławomira Leszczyńskiego, seniorzy przygotowali niezapomniany program muzyczny. Warto skorzystać z tej wyjątkowej okazji i spędzić czas w towarzystwie pięknych melodii i wspaniałych ludzi.

Programy wsparcia realizowane i współfinansowane przez WFOŚiGW w Białymstoku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku od ponad 30 lat aktywnie działa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców województwa podlaskiego. W ostatnich latach nastąpił wzrost liczby inicjatyw służących ochronie środowiska.

Programy wsparcia realizowane i współfinansowane przez WFOŚiGW w Białymstoku możemy podzielić na dwie grupy: te, które są skierowane do osób fizycznych oraz te, które są skierowane do jednostek samorządu terytorialnego, państwowych jednostek budżetowych, fundacji, stowarzyszeń, przedsiębiorców i osób prawnych.

Badania ankietowe realizowane w gospodarstwach domowych przez Urząd Statystyczny

W terminie od 1 do 28 czerwca realizowane jest badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego. Dostarcza ono informacji, które wykorzystywane są do analizy zmian w produkcji zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie i służą do podejmowania decyzji dotyczących polityki rolnej i żywnościowej kraju.

Użytkownicy wylosowanych gospodarstw rolnych w okresie od 1 do 5 czerwca 2024 r. mogą wypełnić ankietę samodzielnie, logując się do aplikacji za pomocą danych otrzymanych w liście zapowiednim Prezesa GUS. Po tym terminie badanie będzie realizowane poprzez wywiad telefoniczny przez ankieterów.

Podróż w świat bajek z zespołem Sylena i Miejską Biblioteką Publiczną w Ciechanowcu

Zespół Sylena oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu zapraszają na międzypokoleniowe spotkanie z bajkami w ramach inicjatywy "Sentymentalna podróż w świat bajek".

Zapraszamy w niedzielę, 2 czerwca o godz. 16.00 do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu ul. Mostowa 8.

Krew ratuje życie - akcja pobierania krwi w Ciechanowcu

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w akcji pobierania krwi.

Krew będzie można oddawać 11 czerwca (wtorek) w godzinach 9.00-13.00 w ambulansie na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu. Można będzie zapisać się do Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku.