Rozpoczęto wypłatę „czternastej emerytury” dla emerytów i rencistów KRUS

Odział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku informuje, że rozpoczęto wypłatę kolejnego dodatkowego świadczenia dla emerytów i rencistów tzw. „czternastej emerytury”.

Aby otrzymać kolejne dodatkowe świadczenie w 2023 r. należy spełnić dwa warunki: być czynnym emerytem lub rencistą, czyli mieć prawo do jednego z niżej wymienionych świadczeń w dniu 31 sierpnia 2023 r. i nie przekroczyć ustalonego w roku progu dochodowego.

Planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje, że w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski.

Dodatkowych informacji udziela: Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85 740 53 34 (całodobowo) lub 991

Pokaz dynamiczny najnowszego sprzętu wojskowego Jesienny Ogień 2023

W niedzielę 17 września, na terenie Ośrodka Szkolenia Wojsk Lądowych Bemowo Piskie, zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie. Po raz pierwszy, publiczność będzie mogła obejrzeć najnowszy wojskowy sprzęt podczas walki. Zapraszamy wszystkich na pokaz dynamiczny - Jesienny Ogień 23

Najnowszy sprzęt i uzbrojenie Sił Zbrojnych, które tak okazale prezentowało się na defiladzie, robią jeszcze większe wrażenie, gdy ogląda się je z bliska w warunkach polowych. Warto przyjechać i zobaczyć to na własne oczy.

Płatność dla małych gospodarstw - ostatnie dni na złożenie oświadczeń

Do końca sierpnia rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne do 5 ha użytków rolnych, mogą przystąpić do programu płatności dla małych gospodarstw realizowanego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

W terminie do 31 sierpnia br. rolnicy mogą złożyć żądanie (oświadczenie) przyznania płatności dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich. Nabór prowadzony jest przez system teleinformatyczny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Burmistrz Ciechanowca i Dyrektor COKiS zapraszają na Rodzinny Piknik „Pod biało-czerwoną”

Burmistrz Ciechanowca i Dyrektor Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu zapraszają 3 września w godz. 12.00-18.00 na Rodzinny Piknik muzyczno-edukacyjny „Pod biało-czerwoną”.

Wydarzenie odbędzie się na terenach rekreacyjnych obok Targowicy Miejskiej. Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu

56. Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 25 sierpnia 2023 r. Początek obrad o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

W programie obrad m.in. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2023 - 2037, określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej, poboru i terminów płatności...