Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu

Wznowienie obrad 2. Sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się w czwartek,16 maja 2024 r. Początek o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

W programie obrad rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Oświay, Kultury, Spraw Społecznych i Sportu oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Zaproszenie na spotkanie organizacyjne warsztatów filmowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu zaprasza na spotkanie organizacyjne poświęcone warsztatom filmowym, które odbędzie się 22 maja o godzinie 15.00.

Spotkanie to stanowi doskonałą okazję do bliższego zapoznania się z planem zajęć, omówienia tematyki filmowej oraz uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania związane z naszą inicjatywą.

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu

2. Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 14 maja 2024 r. Początek obrad o godz. 8.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

W programie obrad sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami, interpelacje i zapytania radnych, ustalenie nazw stałych Komisji Rady Miejskiej oraz ich składów liczbowych, rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach powołania Komisji.

Festiwal Staroci

W niedzielę 19 maja na Targowisku Miejskim w Ciechanowcu odbędzie się kolejny Festiwal Staroci. Zapraszamy wszystkich hobbystów, kolekcjonerów, pasjonatów staroci i przedmiotów z duszą.

Na Festiwalu sprzedawać można wszystkie przedmioty i produkty nie objęte dodatkowymi zezwoleniami lub akcyzą. Nie ma możliwości rezerwacji stoiska, zajmuje się takie, które jest wolne w danym dniu.

Rozpoczęło się postępowanie uzupełniające o przyjęcie dziecka do przedszkola w Ciechanowcu

W związku z wolnymi miejscami rozpoczęło się postępowanie uzupełniające o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Ciechanowcu. Wniosek o przyjęcie można pobrać poniżej lub otrzymać w siedzibie Przedszkola ul. Mickiewicza 29a.

Wypełniony wniosek z załącznikami można składać w Przedszkolu w dniach od 6 do 17 maja do godz. 15.00.

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Bielsku Podlaskim zaprasza na Majówkę Modelarską

11 maja zapraszamy na Bielską Majówkę Modelarską podczas której przedstawiciele jednostek wojskowych zaprezentują sprzęt wojskowy oraz przedstawią możliwości pełnienia służby w 1 Dywizji Piechoty Legionów marszałka Józefa Piłsudskiego oraz w 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Bielska Majówka Modelarska odbędzie się na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bielsku Podlaskim ul. Poniatowskiego 9 w godz. 11-17.