Planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje, że w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski.

Dodatkowych informacji udziela: Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85 740 53 34 (całodobowo) lub 991

Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi szereg działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków podczas pracy w gospodarstwie rolnym oraz chorób zawodowych rolników.

Poprawie bezpieczeństwa pracy służą organizowane dla rolników szkolenia, konkursy, pokazy, stoiska informacyjne. Jednym z takich działań jest organizowany po raz czwarty Ogólnokrajowy Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”.

Szkolenie chemizacyjne - szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin

Prowadzone są zapisy na obowiązkowe szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin - szkolenie chemizacyjne uzupełniajace, które odbędzie się 31 października o godz. 8.30 w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu ul. Mostowa 6.

Zgodnie z art. 64 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.2097) o środkach ochrony roślin zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane jest na okres 5 lat.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zaprasza na Festyn Strażacki - Ogień i woda

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu zaprasza na Festyn Strażacki - Ogień i woda.

Festyn odbędzie się w sobotę, 28 października w Ciechanowcu na placu za stadionem (teren dawnego ośrodka wypoczynkowego).

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu

59. Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 27 października 2023 r. Początek obrad o godz. 10.00 w w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

W programie obrad rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2023 rok, rozpatrzenie petycji dotyczącej utworzenia Gminnej Straży Energetycznej, wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ciechanowcu II kadencji, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ciechanowiec w roku szkolnym 2022/2023.

XII edycja Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego „By czas nie zaćmił i niepamięć”

Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński i Podlaski Kurator Oświaty Beata Pietruszka zapraszają uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XII Wojewódzkim Konkursie Historyczno-Literackim „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej.

Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy uczniów na temat najnowszej historii Polski, kształtowanie świadomości historycznej i umacnianie postaw patriotycznych wśród młodzieży oraz inspirowanie jej do podejmowania samodzielnych poszukiwań badawczych w celu zrozumienia wydarzeń i zachodzących procesów historycznych..