Bezpłatna mammografia w mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED

LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 45-74 lat finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Badania można wykonać niezależnie od miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego.

Zadbajmy o zdrowie na wiosnę. Dla siebie, dla bliskich. Zróbmy profilaktyczną mammografię. Zapraszamy do mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED: Ciechanowiec - 22 marca w godzinach od 8.30 do 15.00 przy Ochotniczej Straży Pożarnej ul. 11 listopada 3.

Odbył się drugi przetarg ustny, którego przedmiotem były nieruchomości gruntowe

Burmistrz Ciechanowca informuje, że w dniach 19 lutego i 20 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbyły się nieograniczone przetargi ustne, których przedmiotem były nieruchomości gruntowe niezabudowane.

Oznaczona numerem geodezyjnym 66 o powierzchni 0,2928 ha, oznaczona numerem geodezyjnym 65 o powierzchni 0,7773 ha, oznaczona numerem geodezyjnym 53 o powierzchni 0,0600 ha, oznaczona numerem geodezyjnym 231 o powierzchni 0,1392 ha oraz oznaczona numerem geodezyjnym 232 o powierzchni 0,1492 ha.

Rozpoczęła się rekrutacja dzieci do Przedszkola w Ciechanowcu na rok szkolny 2024/2025

Rozpoczyna się proces rekrutacji do przedszkola w Ciechanowcu na rok szkolny 2024/2025. Wypełniony wniosek należy złożyć u dyrektor Przedszkola lub nauczycieli w terminie od 19 lutego do 11 marca do godz.15.00.

Wniosek o przyjęcie dziecka wraz z załącznikami dostępny jest poniżej lub w  siedzibie Przedszkola ul. Mickiewicza 29a.

1,5% podatku na pomoc sportowcom z terenu gminy Ciechanowiec i pomoc zwierzętom

Stowarzyszenie "Rodzina" w Ciechanowcu włącza się w pomoc sportowcom z terenu gminy Ciechanowiec oraz pomoc zwierzętom, zakładając specjalne konto, na które można dokonać wpłat lub przekazać 1,5% podatku w rozliczeniu rocznym.

Środki zgromadzone na kontach będą przeznaczone na wsparcie dzieci i młodzieży w klubach sportowych Unia Ciechanowiec oraz Klub Szachowy Skoczek Ciechanowiec oraz przeznaczone na zakup karmy i wyposażenia na potrzeby przytuliska, które powstało aby bezdomne zwierzęta z terenu gminy Ciechanowiec nie trafiały do schroniska.

 

Konkurs na Najpiękniejsze Pisanki - podtrzymywanie tradycji wielkanocnych

Burmistrz Ciechanowca zaprasza do udziału w "Konkursie na Najpiękniejsze Pisanki", mającym na celu rozwijanie wrażliwości estetycznej, zdolności artystycznych oraz promowanie twórczego spędzania wolnego czasu.

Inicjatywa ma na celu inspirację do poszukiwań w dziedzinie plastyki i etnografii, a także podtrzymywanie tradycji wielkanocnych.

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na rok 2024

Burmistrz Ciechanowca ogłasza konsultacje projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2024".

Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, w sprawie projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2024".