Ciechanowieckie Mikołajki z świąteczną przygodą w świecie książek

Burmistrz Ciechanowca zaprasza na ciechanowieckie Mikołajki. Będzie to doskonała okazja, żeby napisać list do samego Świętego Mikołaja.

Dołączcie do świątecznej przygody w świecie książek - 6 grudnia godz. 14.00-18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowcu ul. Mostowa 8.

Poznaj badania ankietowe realizowane przez Główny Urząd Statystyczny

Statystyka publiczna cyklicznie realizuje badania ankietowe w gospodarstwach rolnych. Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego i Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej przeprowadzane są telefonicznie. 

Celem badań jest pozyskanie informacji o pogłowiu świń oraz drobiu według gatunków, a także produkcji i rozdysponowaniu żywca wieprzowego oraz drobiowego, jaj kurzych, pierza i puchu, mleka krowiego i owczego, wełny owczej. Dane zebrane w badaniach pozwalają na określenie zmian zachodzących w gospodarstwie rolnym.

Festiwal Staroci

W niedzielę, 17 grudnia na Targowisku Miejskim w Ciechanowcu odbędzie się kolejny Festiwal Staroci. Zapraszamy wszystkich hobbystów, kolekcjonerów, pasjonatów staroci i przedmiotów z duszą.

Na Festiwalu sprzedawać można wszystkie przedmioty i produkty nie objęte dodatkowymi zezwoleniami lub akcyzą. Nie ma możliwości rezerwacji stoiska, zajmuje się takie, które jest wolne w danym dniu.

Harmonogram odbioru nieczystości i zbiórki selektywnej dla wybranych ulic z terenu miasta w grudniu, w związku ze świętami

Harmonogram odbioru nieczystości stałych i zbiórki selektywnej dla wybranych ulic z terenu miasta Ciechanowiec w miesiącu grudniu 2023 r. w związku ze świętami.

W grudniu, odpady komunalne z ulic Łomżyńska i Sienkiewicza będą odbierane zgodnie z harmonogramem w godzinach popołudniowych..

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu

60. Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 30 listopada 2023 r. Początek obrad o godz. 9.00 w w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

W programie obrad rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2023-2038, ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, uchwalenia „Programu Współpracy w 2024 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi...

W Ciechanowcu znów zagrają ligawki - przed nami 42. Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich

Już w najbliższy weekend w Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu odbędzie się 42. Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego. Zagrają ligawki, bazuny, trombity, rogi i inne instrumenty pasterskie.

Konkurs odbędzie się w dniach 2 i 3 grudnia. Pierwszego dnia, 2 grudnia odbędą się przesłuchania uczestników w poszczególnych kategoriach oraz koncerty zespołów z kraju i zagranicy. Drugiego dnia, 3 grudnia organizatorzy zapraszają na podsumowanie Konkursu, ogłoszenie wyników i koncert galowy.