Burmistrz Ciechanowca zaprasza na niezwykłe wydarzenie - Wyśpiewać Niepodległość

Burmistrz Ciechanowca zaprasza na niezwykłe wydarzenie muzyczne - koncert "Wyśpiewać Niepodległość", który odbędzie się 12 listopada o godz. 18.00 w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

To nie tylko okazja do wspólnego świętowania naszej niepodległości, ale również do delektowania się piękną muzyką w wyjątkowej atmosferze.

Sieć Szerokopasmowa NSSD w Gminie Ciechanowiec - zaproszenie do współpracy

Nadbużańska Szerokopasmowa Sieć Dystrybucyjna (NSSD) to projekt zrealizowany przez Gminę Ciechanowiec wspólnie z sąsiednimi gminami z województwa Podlaskiego. Inwestycja polegała na budowie sieci światłowodowej oraz kanalizacji technicznej łączącej wszystkie gminy objęte projektem.

Założeniem projektu było stworzenie infrastruktury dostępowej do sieci internet w miejscowościach, w których nie było dotychczas możliwości podłączenia.

Planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje, że w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski.

Dodatkowych informacji udziela: Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85 740 53 34 (całodobowo) lub 991

Sprzedaż końcowa węgla, pozostałego w ramach zakupu preferencyjnego

Gmina Ciechanowiec prowadzi sprzedaż końcową węgla, pozostałego w ramach zakupu preferencyjnego. Sprzedaż węgla dla osób fizycznych prowadzona będzie do wyczerpania zapasów. Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczona do sprzedaży: sortyment „Groszek” - ilość 16 ton, cena za tonę 1 600 zł brutto.

Podana cena nie zawiera kosztów transportu. Transport realizowany w zakresie nabywcy bądź za pośrednictwem firmy PRK FARE Sp. z o.o.

Spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste powietrze" 30 marca 2023 r. godz. 17.00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zaprasza mieszkańców na spotkanie poświęcone programowi Czyste Powietrze.

Spotkanie odbędzie się 10 listopada o godz 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu (1 piętro). Spotkanie poprowadzi pracownik Funduszu.

Konsultacje projektu programu współpracy w 2023 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Ciechanowca ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy w 2024 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Program określa m.in. zasady, formy i zakres współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych w 2024 roku.