Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

Burmistrz Ciechanowca działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485) ogłasza konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ciechanowiec.

Celem konsultacji społecznych jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ciechanowiec.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

Burmistrz Ciechanowca, działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485), zawiadamia o podjęciu w dniu 8 września 2022 r. przez Radę Miejską w Ciechanowcu Uchwały 351/XLIV/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ciechanowiec”.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Ciechanowiec będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony Uchwałą Nr 327/XLI/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Ciechanowiec (Dz. Urz. Woj. Podl. 2022 poz. 2696).

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Ciechanowiec - termin odbioru paczek

Burmistrz Ciechanowca i Prezes Stowarzyszenie Rodzina w Ciechanowcu informują, że paczki żywnościowe dla osób i rodzin kwalifikujących się do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 wydawane będą 12 września (poniedziałek) w magazynie przy stadionie miejskim w Ciechanowcu.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym - Podprogram 2021

Jesień w polu i zagrodzie - etnograficzny festiwal kultury ludowej

Jesień w polu i zagrodzie w ciechanowieckim skansenie to niezapomniana podróż do przeszłości. Wydarzenie odbywać się będzie na terenie skansenu, na XIX-wiecznej wsi podlaskiej. Udział w tym wydarzeniu jest niecodzienną lekcją historii.

Jesienny piknik rodzinny, nawiązujący do prac polowych i gospodarskich na dawnej wsi podlaskiej. Pokazy zaprezentowane w skansenowskiej scenerii wiejskiej mają na celu prezentację, przypomnienie i utrwalenie tradycyjnych zwyczajów i obrzędów związanych z kopaniem ziemniaków i pracami gospodarskimi oraz domowymi w okresie jesiennym.

 

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR

Burmistrz Ciechanowca ogłasza nabór uzupełniający w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".

Wobec bardzo małego zainteresowania ze strony mieszkańców dofinansowaniem, przypominamy, że wsparciem mogą zostać objęte dzieci oraz wnuki osób które pracowały niegdyś w zlikwidowanym, państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwały w miejscowości lub gminie objętej PPGR.