Walka z pandemią koronawirusa COVID-19 trwa. Od soboty, 10 października wchodzą w życie nowe zasady bezpieczeństwa.

Zasady ze strefy żółtej obejmą wszystkie województwa. Najważniejszą ze zmian będzie obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej.

 

Obowiązek zakrywania nosa i ust w całym kraju

 • Należy pamiętać o zasłanianiu nosa i ust w przestrzeni publicznej: w sklepie, autobusie, ale także na ulicy. Od 10 października będzie to obowiązkowe w całym kraju.
 • Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają przy sobie zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

 

Lokale gastronomiczne

 • W strefie czerwonej lokale gastronomiczne będą mogły być otwarte w określonych godzinach od 6.00 do 22.00. Na terenie całego kraju w tego typu miejscach należy zachować bezpieczną odległość - na 1 osobę powinno przypadać co najmniej 4 m2.
 • W całym kraju w lokalach gastronomicznych i innych zamkniętych pomieszczeniach nie można udostępniać miejsc do tańczenia.

 

Mniej gości na imprezach okolicznościowych

 • W sytuacji, kiedy zaplanowano organizację chrzcin, wesel czy innych imprez okolicznościowych, trzeba pamiętać, że obowiązuje limit osób, które mogą brać udział w tego typu wydarzeniach.
 • W strefie czerwonej - 50 osób, w pozostałych - 75 osób. To ograniczenie wejdzie w życie z tygodniowym okresem dostosowawczym od 17 października.

 

Wydarzenia kulturalne

 • W strefie czerwonej obowiązuje całkowity zakaz organizacji i uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych.
 • W pozostałej części kraju, w przestrzeni zamkniętej tego typu wydarzenie może odbyć się z udziałem 25 proc. publiczności - taka sama zasada obowiązuje w kinach.
 • W wydarzeniach kulturalnych, które odbywają się w plenerze może uczestniczyć maksymalnie 100 osób, jednak liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników nie może być większa niż 1 osoba na 5 m2.

 

Zgromadzenia

 • Nadal będzie obowiązywało ograniczenie dotyczące liczby uczestników zgromadzeń. Może to być maksymalnie 150 osób. Uczestnicy muszą zakrywać usta i nos, a także zachować minimum 1,5 m odległości od innych osób. Dodatkowo, pomiędzy zgromadzeniami musi zostać zachowana odległość - minimum 100 m.

 

Szpitale

 • W każdym województwie powstanie szpital koordynacyjny, a w nim dodatkowe stanowiska intensywnej terapii dla pacjentów zarażonych koronawirusem.
 • Szpital koordynacyjny będzie pełnił rolę głównego szpitala w danym województwie. Co ważne, będzie ukierunkowany na opiekę nad pacjentem z COVID-19. Dyrektorzy tych placówek zostaną włączeni w skład wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego.

 

Rola lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 • Zwiększa się rolę lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w walce z koronawirusem. Po zmianach, lekarze będą mogli: kierować pacjenta do izolacji domowej i kierować pacjenta do izolatorium.
 • Znosi się obowiązek spełnienia 4 kryteriów do testu na COVID-19 podczas teleporady.

 

Nasze zdrowie zależy od wzajemnej odpowiedzialności. Dlatego też:

 • Stosuj się do obecnie obowiązujących ograniczeń.
 • Zakrywaj usta i nos.
 • Często myj i dezynfekuj ręce.
 • Zachowuj bezpieczną odległość od innych osób.
 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zainstaluj na swoim telefonie aplikację STOP COVID – ProteGO Safe.

 

SMS przypomni o wprowadzeniu strefy czerwonej

Od piątku 9 października, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa będzie wysyłało wiadomości SMS do mieszkańców powiatów, które weszły do strefy czerwonej. W wiadomości SMS wysłany będzie link do dedykowanej zakładki na stronie www.gov.pl/koronawirus

 

Strefa czerwona - nowa lista powiatów w województwie podlaskim

Od soboty, 10 października w województwie podlaskim znajdą się: powiat białostocki, zambrowski i Suwałki.

 

źródło: www.gov.pl/koronawirus