Centrum Wsparcia Doradczego - razem przygotujemy dobre projekty dla naszych mieszkańców

Trwają prace nad strategią terytorialną Partnerstwa „Ziemia wysokomazowiecka”, które tworzą gminy: Miasto Wysokie Mazowieckie, Gmina Ciechanowiec, Gmina Czyżew, Gmina Klukowo, Gmina Kobylin Borzymy, Gmina Kulesze Kościelne, Gmina Nowe Piekuty, Gmina Sokoły, Gmina Szepietowo, Gmina Wysokie Mazowieckie oraz Powiat Wysokomazowiecki.

Do tej chwili Partnerzy wypracowali wspólnie propozycje czterech celów strategicznych i realizujących je projektów.

Święto Plonów w Ciechanowcu – Dożynki Diecezjalne 2021 za nami.

Dożynki, czyli Święto Plonów, to tradycyjnie obchodzone obrzędy dziękczynne za udane żniwa i wszystkie plony, które udało się zebrać z pola. Jest to jeden z najpiękniejszych dni roku i jedna z najpiękniejszych polskich tradycji.

Dożynki Diecezji Drohiczyńskiej odbywały się w sobotę, 11 września, w Ciechanowcu. Organizatorami uroczystości był Biskup Drohiczyński Ks. Bp. Piotr Sawczuk, Dziekan Ciechanowiecki Ks. Tadeusz Kryński oraz Burmistrz Ciechanowca Pan Eugeniusz Święcki. Mszę Św. w intencji rolników i mieszkańców wsi odprawił biskup drohiczyński Piotr Sawczuk.

.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa jest realizowana w okresach od 7 kwietnia do 23 lipca 2021 r. oraz od 9 sierpnia do 19 listopada 2021 r. na terenie całego kraju. W powiecie wysokomazowieckim rozpocznie się od 20 września, obejmie przede wszystkim mężczyzn z rocznika 2002, ale nie tylko.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie, w oparciu o badania przeprowadzone przez powiatowe komisje lekarskie, stopnia zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi.

Narodowe Czytanie 2021

W południe, 4 czerwca na dziedzińcu Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu odbyła się dziesiąta, jubileuszowa edycja Narodowego Czytania. Tegoroczna lektura to dramat Moralność pani Dulskiej, autorstwa Gabrieli Zapolskiej.

Oficjalnego rozpoczęcia wydarzenia dokonała Sekretarz Gminy Anna Czapkowska, odczytując okolicznościowy list Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

 

Pierwszy Zlot Śmigłowców w województwie podlaskim

28 sierpnia, w dniu Święta Lotnictwa Polskiego w Ciechanowcu odbył się zlot śmigłowców.

Na pierwszy Zlot Śmigłowców na Podlasiu z całej Polski przyleciało ponad 20 maszyn. To trzecie miejsce w Polsce, w którym spotkali się prywatni właściciele śmigłowców - dotychczas mieli swoje zloty w okolicach Płońska na Mazowszu i koło Wadowic w Małopolsce.