Usługi sąsiedzkie jako nową formą świadczenia pomocy osobom samotnym i niepełnosprawnym

W związku z przystąpieniem gminy Ciechanowiec do projektu „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu zaprasza osoby potrzebujące z terenu gminy do udziału w proponowanej formie wsparcia.

Usługi sąsiedzkie mają charakter podstawowy i wspomagający, nie wymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

Czwarta edycja akcji Motoserce w Ciechanowcu - zbiórka krwi organizowana przez motocyklistów

MOTOSERCE to zbiórka krwi organizowana przez motocyklistów w całej Polsce od kilkunastu lat. Impreza cieszy się dużą popularnością a cel jaki jej przyświeca jest bardzo ważny dla całego społeczeństwa.

Na czas imprezy zostanie podstawiony krwiobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w którym będzie można oddać krew i podzielić się tym darem życia.

Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej osób z niepełnosprawnościami

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, 30 kwietnia odbyło się przekazanie uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie przyznania dofinansowania w kwocie 42 477 337,93 zł na realizację projektu „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”.

Gmina Ciechanowiec otrzymała dotację w wysokości 963 245,47 zł na realizację usług społecznych dla 30 osób starszych i z niepełnosprawnościami.

31 maja (piątek) 2024 r. będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym nr 8/24 z dnia 15 maja 2024 r. Burmistrz Ciechanowca ustala 31 maja 2024 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu..

Burmistrz Ciechanowca zobowiązuję pracowników Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu do odpracowania tego dnia w dniu 8 czerwca 2024 r. (sobota) w godzinach od 7.30 do 15.30.

Umowy na realizację rozwoju sportu w Gminie Ciechanowiec podpisane

13 maja Burmistrz Ciechanowca podpisał umowy z Klubem Sportowym Unia Ciechanowiec, Ciechanowieckim Stowarzyszeniem Piłkarskim „Unia 1976” oraz Klubem Sportowym Rotmistrz Ciechanowiec na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w gminie w 2024 roku.

W ramach otrzymanych kwot organizowane będą treningi piłkarskie dla dzieci i młodzieży, prowadzone zajęcia sportowe w formie treningów siatkarskich i lekkoatletycznych oraz organizowane zawody sportowe i rozgrywki ligowe.

Inauguracyjna pierwsza Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu IX Kadencji

6 maja odbyła się inauguracyjna pierwsza Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu IX Kadencji. Obrady otworzył radny senior Jan Krzysztof Binaś.

Ślubowanie na nowo wybranych radnych złożyli: Jan Krzysztof Binaś, Lucjan Budlewski, Aneta Joanna Czarnecka, Dorota Monika Deniziak-Wodyńska, Sławomir Gawrysiak, Marek Karolewski, Michał Łempicki, Małgorzata Niewiarowska, Sławomir Pietrzykowski, Piotr Prokopiak, Ewa Radziszewska, Albert Radziszewski, Andrzej Tkaczuk, Andrzej Wojtkowski, Małgorzata Żywicka.