32 tys. zł dotacji na doposażeniu stanowisk komputerowych Klubów Senior+w Ciechanowcu i Wojtkowicach Starych

Gmina Ciechanowiec otrzymała od Ministra Cyfryzacji 32 000 zł na realizację projektu „Doposażenie Klubu Senior w Ciechanowcu oraz Wojtkowicach Starych w stanowiska komputerowe, które służą do podniesienia poziomu kompetencji cyfrowych seniorów”.

Projekt polega na doposażeniu stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów - członków Klubu Senior+ poprzez zakup 16 nowych laptopów.

41. Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich za nami - lista laureatów

W Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztoła Kluka w Ciechanowcu, 3 grudnia odbył się 41. Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego. Do zmagań stanęło ponad 200 uczestników z Polski, Holandii, Słowacji, Szwajcarii, Finlandii, Estonii i Litwy.

Spośród wszystkich uczestników w dwunastu kategoriach komisja konkursowa wybrała i nagrodziła tych najlepszych. 

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych

W związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej rząd wprowadził dodatek elektryczny. Wsparcie w postaci dodatku elektrycznego to jednorazowa zapomoga finansowa dla gospodarstw domowych zużywających prąd od ogrzewania, w tym korzystających z pomp ciepła.

Nowy dodatek do prądu ma funkcjonować na takich samych zasadach, jak dodatki dla osób, które ogrzewają domy węglem, drewnem, pelletem czy olejem opałowym. Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 11 sierpnia 2022 r.

Ogłoszono wyniki Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego za rok 2022

30 listopada ogłoszono wyniki Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego. Liderami rankingu zostały gminy: Wysokie Mazowieckie, Mielnik oraz Sejny.

Gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim zajęła wysokie 3 miejsce, zaś w województwie podlaskim 33. Z kolei w kategorii Lider Gminy Miejsko - Wiejskie, nasza gmina uplasowała się na 10 miejscu. W rankingu startowało 115 gmin.

"Rozwiń skrzydła w ramach ponadnarodowej mobilności" - broszura podsumowująca realizację projektu

W październiku grupa uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu wraz z opiekunami przebywała w Grecji, gdzie realizowali dwutygodniowy program zajęć bazujących na poznaniu i rozwoju języków obcych oraz zapoznaniu się geografią, kulturą i obyczajami panującymi w innym kraju Unii Europejskiej.

Dwutygodniowy program był realizowany w ramach projektu rozwoju kompetencji kluczowych "Rozwiń skrzydła w ramach ponadnarodowej mobilności".