Pokaż, że czytasz - happening uczniów Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu

W czwartek, 21 września na rynku naszego miasta uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu zorganizowali happening „Pokaż, że czytasz”, promując w ten sposób czytelnictwo w naszym środowisku.

Marta, Julia i Natalia ubrane w stroje z epoki XIX wieku czytały fragmenty tekstów polskiej literatury. Akcja spotkała się z dużą aprobatą ze strony przechodniów, którzy chętnie wypowiadali się na temat własnych preferencji czytelniczych.

Ciechanowiecka Plenerowa Lekcja Ekologii - wspólna lekcja poszanowania środowiska

Młodzieżowa Rada Miejska wspólnie z Ciechanowieckim Ośrodkiem Kultury i Sportu zorganizowała Ciechanowiecką Plenerową Lekcję Ekologii. Honorowy patronat nad akcją objął Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki.

15 września ponad 150 osób spotkało się, by posprzątać teren ciechanowieckiego zalewu, miejskie zieleńce oraz teren wokół Szkoły Podstawowej. Wśród wolontariuszy byli uczniowie klas siódmych Szkoły Podstawowej i młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych wraz z nauczycielami oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Seniorzy z Klubu Seniora w Malcu i Czajach-Wólce na wycieczce w Trójmieście

Wramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec” seniorzy z Klubu Seniora w Malcu i Czajach-Wólce w dniach od 1 do 3 września brali udział w wycieczce do Trójmiasta.

Celem wycieczki była integracja seniorów, przeciwdziałanie osamotnieniu oraz zwiększanie aktywności osób starszych.

Wycieczka seniorów z Ciechanowca do Trójmiasta w ramach programu wieloletniego „Senior+” edycja 2023

W ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2023, seniorzy z Klubu Senior + w Ciechanowcu w dniach od 1 do 3 września uczestniczyli w wycieczce do Trójmiasta.

Celem wycieczki była integracja seniorów, przeciwdziałanie osamotnieniu oraz zwiększanie aktywności osób starszych.

Odznaczenia Prezydenta  RP z okazji Jubileuszu 50. lecia pożycia małżeńskiego

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 13 parom małżeńskim z Gminy Ciechanowiec.

Takie odznaczenie przyznawane jest tylko raz osobom, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat i więcej.

Wycieczka wychowanków Świetlicy Środowiskowej do Parku Edukacji i Rozrywki „ Farma Iluzji”

W ramach projektu „ Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec” wychowankowie Świetlicy Środowiskowej, 29 sierpnia mieli okazję wyjechać do Parku Edukacji i Rozrywki „ Farma Iluzji” w miejscowości Trojanów (woj. mazowieckie).

Celem wycieczki było wspomaganie rozwoju intelektualnego i sensorycznego, rozwijanie zdolności, zainteresowań dzieci, rozwijanie sfery emocjonalnej oraz możliwość wyrabiania orientacji w terenie.