Niepodległa #mojaflaga - wywieś flagę z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej to święto ustanowione w 2004 roku. 2 maja Polki i Polacy malują Polskę i świat na biało i czerwono.

Biuro Programu „Niepodległa” już po raz kolejny zaprasza do akcji #mojaflaga organizowanej z okazji Dnia Flagi RP. Jej ambasadorami są wszyscy, którzy wywieszają biało-czerwoną podczas świąt państwowych i w ważnych momentach życia. Zachęcamy do sfotografowania swojej flagi i podzielania się zdjęciem w mediach społecznościowych z oznaczeniem #mojaflaga.

Odbiór pierwszego etapu robót budowlanych Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu

15 kwietnia odbył się odbiór częściowy pierwszego etapu wykonanych prac inwestycji związanej z przebudową Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu.

Całkowity koszt inwestycji to 18 982 849,21 zł. Gmina Ciechanowiec pozyskała na ten cel 10 800 000 zł z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz 400 000,00 zł z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Gmina zapewnia wkład własny w wysokości 7 782 849,21 zł.

Sprzątanie zalewu i rzeki Nurzec w ramach ogólnopolskiej akcji Operacja Czysta Rzeka

Odbyła się kolejna akcja sprzątania rzeki Nurzec. W tym roku po raz kolejny dołączyliśmy do ogólnopolskiej akcji Operacja Czysta Rzeka. Wolontariusze, w sumie kilkadziesiąt osób sprzątało 5 kwietnia brzegi rzeki Nurzec i zalewu w Ciechanowcu.

Pomimo początkowo niesprzyjającej pogody, mieszkańcy Ciechanowca i okolic, podczas sprzątania wypełnili śmieciami ponad sześćdziesiąt worków. W akcji brali udział pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzoru Wodnego w Ciechanowcu.

Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych

Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 3 kwietnia 2024 r. o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu

4 kwietnia odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki SCANIA jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem mł. bryg. Wojciechowi Sokołowskiemu. Wszystkich przybyłych gości przywitał Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki.

59 500 zł na zakup sprzętu trafi do jednostek OSP z terenu gminy Ciechanowiec

4 kwietnia w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyło się wręczenie symbolicznych czeków na wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Czek na rzecz gminy wspólnie z Burmistrzem Ciechanowca Eugeniuszem Święckim odebrali druhowie OSP Tworkowice Kamil Gromadzki i Piotr Prokopiak.

Gmina Ciechanowiec otrzyma dofinansowanie w wysokości 59 500 złotych przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania. Dodatkowo na ten cel gmina przeznaczy 57 585 złotych środków własnych.