W związku z licznymi zgłoszeniami, które docierają do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, dotyczącymi rzekomego nieprzestrzegania zasad kwarantanny przez osoby ją objęte, apeluję o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Pamiętajmy, że nie przestrzegając kwarantanny, narażamy życie i zdrowie innych osób.

 

Weźmy odpowiedzialność za siebie oraz swoich najbliższych. To od odpowiedzialnej postawy nas wszystkich zależy skuteczność kroków podjętych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się tego zagrożenia.

 

Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki

 

Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie