Cała Polska strefą czerwoną w związku z sytuacją epidemiczną - kolejne zasady bezpieczeństwa

Od soboty, 24 października cała Polska będzie w strefie czerwonej w związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną

Wprowadzone zostaną nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz życia społecznego.

 

Nowe zasady bezpieczeństwa:

  • w klasach 4-8 szkół podstawowych wprowadzone zostaje nauczanie zdalne
  • na dwa tygodnie ograniczona zostaje działalność kawiarni, pubów i restauracji - możliwa jedynie sprzedaż dań na wynos
  • obowiązuje zakaz spotkań powyżej 5 osób - wyjątkami są osoby zamieszkujące razem, czy spotykające się w celach zawodowych (w pracy)
  • w godz. od 8.00 do 16.00 dzieci i młodzież do 16. roku życia nie mogą same wychodzić z domu, tylko pod opieką dorosłego
  • zamknięte zostają sanatoria - z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów
  • ograniczenie przemieszczenia się osób powyżej 70. roku życia - z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych


W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej, w tym m. in. w zakresie wydarzeń wydarzenie religijnych odbywających się w kościele, istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2.

 

Cała Polska strefą czerwoną w związku z sytuacją epidemiczną - kolejne zasady bezpieczeństwa