Zakup sprzętu do rehabilitacji na potrzeby mieszkańców Gminy Ciechanowiec

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego została podpisana umowa na dostawę sprzętu do rehabilitacji na potrzeby mieszkańców Gminy Ciechanowiec

W ramach zadania zostaną kupione: aparat do elektroterapii i ultradźwięków, zestaw do magnetoterapii, urządzenie do laseroterapii oraz ergometr poziomy.

 

Wartość sprzętu to 96 635 zł.