Ogólna liczba mieszkańców gminy Ciechanowiec 31 grudnia 2020 roku wyniosła 8 767 osób (pobyt stały i czasowy), z tego w mieście mieszkały 4749, a na terenach wiejskich 4018 osób. Jeden z mieszkańców w 2020 roku dołączył do grona 100-latków.

Liczba mieszkańców terenów wiejskich w porównaniu do roku 2019 spadła o 13 osób, zaś w mieście o 64. Wśród mieszkańców Gminy Ciechanowiec 49,19 % stanowią kobiety, a 50,81 % to mężczyźni. Niewielka liczba urodzeń i nieporównywalnie większa liczba zgonów miała przełożenie na ogólną liczbę stałych mieszkańców, która jest niższa od tej zanotowanej na 31 grudnia 2019 roku o 84 osoby.

 

W 2020 roku zmarło 150 mieszkańców gminy (2 akty zgonów zostały sporządzone na podstawie dokumentów z zagranicy: 1 z Belgii i 1 z USA), a urodziło się 62 dzieci - 39 to chłopcy, a 23 to dziewczynki. Zgonów zanotowano o 63 więcej w porównaniu z rokiem 2019  - w tożsamym okresie w 2019 zmarło 87 mieszkańców. W mieście zanotowaliśmy 29 urodzeń, natomiast na obszarach wiejskich - 33. Wszystkie dzieci urodziły się w szpitalach poza terenem gminy, w tym poza granicami kraju: w Belgii (7), USA (3), Wielkiej Brytanii (2), Francji (1), Szwajcarii (1), na Ukrainie (1) oraz w Kanadzie (1). Wskaźnik gęstości zaludnienia dla Gminy w 2020 roku wynosił 42 osoby/km2. W porównaniu z rokiem 2019, w gminie przyszło na świat o 16 dzieci mniej. Wśród dziewczynek najpopularniejszymi imionami były: Hanna, Łucja i Marcelina, natomiast wśród chłopców Aleksander, Mikołaj, Michał, Nikodem, Szymon i Wojciech. Zgodnie z przedstawionymi statystykami z ewidencji ludności mogliśmy zaobserwować w ubiegłym roku ujemny wskaźnik migracji wewnętrznych. Z terenu gminy Ciechanowiec wymeldowały się 74 osoby, natomiast zameldowało 55 osób.

Urząd Stanu Cywilnego w Ciechanowcu w 2020 roku łącznie sporządził 178 aktów, w tym 16 aktów urodzenia, 62 akty małżeństw oraz 100 aktów zgonu. Łącznie w 2020 roku udzielono 44 ślubów konkordatowych i 15 cywilnych. Najwięcej ślubów konkordatowych zarejestrowała Parafia Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu - 25, w Parafii NMP Fatimskiej było ich 11, w Winnie-Poświętnej - 7, w Pobikrach 1, natomiast w Czajach-Wólce nie zawarto żadnego ślubu. Wśród ślubów cywilnych 2 odbyły się poza lokalem urzędu, pozostałe 13 uroczystości zostało zorganizowane na terenie urzędu, z czego jeden z obcokrajowcem (obywatelką Ukrainy). Wśród 59 par zawierających małżeństwa, w 37 przypadkach co najmniej jedno z narzeczonych miało meldunek w gminie Ciechanowiec, z kolei w 22 przypadkach w momencie ślubu żadne z narzeczonych nie miało meldunku w naszej gminie. Dodatkowo 3 śluby zawarły osoby zamieszkujące poza granicami kraju.

Ciechanowiecki urząd wydał łącznie 31 zaświadczeń do ślubu konkordatowego z czego na podstawie 23 spisał akty małżeństw, a na podstawie 6 akty zostały sporządzone w innych urzędach. Dwa zaświadczenia z powodu zmiany daty zawarcia małżeństwa trzeba było wydać powtórnie. Małżeństwa konkordatowe zostały zarejestrowane na podstawie zaświadczeń uzyskanych z USC Ciechanowiec (23), USC Warszawa (5), USC Nur (1), USC Zambrów (2), USC Wysokie Mazowieckie (2), USC Sulejówek (1), USC Perlejewo (1), USC Małkinia Górna (1), USC Sokoły (1), USC Tczew (1), USC Radzymin (1), USC Rumia (1), USC Czyżew (1), USC Łomża (1), USC Marki (1) i USC Lesznowola (1).

42 parom zostały nadane przez Prezydenta RP Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W uroczystości dekoracji medalami przez Burmistrza Ciechanowca wzięło udział 34 pary, a 6 par z powodów zdrowotnych lub rodzinnych, odebrało medale z urzędu.

Urząd Stanu Cywilnego otrzymał 17 wyroków Sądów: 14 rozwodów oraz 1 postanowienie dotyczące ojcostwa i 1 postanowienie prostujące akty urodzenia i małżeństwa. Wydano 2 decyzje w oparciu o ustawę o zmianie imienia i nazwiska.

 

 

Tak nam minął rok 2020 czyli gmina Ciechanowiec w statystyce