Dotacja na realizację zadania w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”

Gmina Ciechanowiec znalazła się wśród 10 jednostek samorządowych województwa podlaskiego, które otrzymały dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021.

Wojewoda Podlaski, 8 kwietnia podpisał umowy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące przyznania środków. Działania związane z realizacją Programu będzie podejmował Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu. Na realizację zadania Gmina otrzymała 21 930 zł.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

 

Program ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Gmina będzie realizowała program w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.